Home

Teknikprogrammet ämnen

På teknikprogrammet är de gymnasiegemensamma ämnena: engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, religionskunskap, samhällskunskap och; svenska eller svenska som andraspråk. På de högskoleförberedande programmen läser du fler teoretiska kurser än på yrkesprogrammen. Programgemensamma karaktärsämnen är: fysik, kemi och; teknik Teknikprogrammet har fem inriktningar. Inriktningen design och produktutveckling ska ge kunskaper om och färdigheter i design och produktutveckling där datorstyrd design samt konstruktion är centrala. Den ska också behandla designprocess och designmetodik Teknikprogrammet. Det här programmet passar dig som gillar matte och fysik och är intresserad av teknik och tekniska processer. Men utbildningen passar även dig som är intresserad av produktion och design av tekniska produkter. Teknikprogrammet är högskoleförberedande och efter utbildningen kan du studera vidare inom främst teknik- och. Teknikprogrammet är det mest tekniska programmet av de högskoleförberedande programmen och har fem nationella inriktningar. De är de ämnena som alla inom programmet läser, oavsett inriktning. På teknik är ämnena Fysik, Kemi, och Teknik. Vilka kurser du läser utöver det beror helt på vilken inriktning du väljer

Teknikbaserade ämnen kan till exempel vara konstruktion, CAD, EDA, materiallära, databashantering och webbdesign. Teknikprogrammet har fem inriktningar: Inriktningen design och produktutveckling ska ge kunskaper om och färdigheter i design och produktutveckling där datorstyrd design samt konstruktion är centrala Teknikprogrammet är ett brett program med varierade kurser från ämnena fysik, kemi till hållbart samhälle. Det menas att du får vetskap om det tekniska, får en inblick i det naturvetenskapliga och kan läsa samhällsvetenskapliga ämnen Teknikprogrammet. Teknikprogrammet är ett program för dig som är intresserade i teknik, design, datorer, programmering eller helt enkelt inte vet vad du är intresserad i. Teknik är ett högskoleförberedande program. Detta betyder att du får de behörigheter som krävs för att kunna plugga vidare på universitetet Flygteknikutbildningen. Fordons- och transportprogrammet. Handels- och administrationsprogrammet. Hantverksprogrammet. Hotell- och turismprogrammet. Humanistiska programmet. Industritekniska programmet. Marinteknikutbildningen. Naturbruksprogrammet Teknikprogrammet med inriktningen design och produktutveckling är ett högskoleförberedande program och passar dig som vill kombinera teknik med ett intresse... Teknikprogrammet Borläng

Utbild­nin­gen ger dig en bred teknisk kom­pe­tens med goda kun­skaper i såväl matem­atik som kom­mu­nika­tion och språk. Teknikpro­gram­met ger dig särskild behörighet till teknisk högsko­la som t ex Chalmers. Teknikprogrammet from Göteborgs Tekniska College & GTG on Vimeo. Play Denna utbildning ingår i Teknikcollege. Du får kunskap och färdighet i design och produktutveckling där design och konstruktion är centralt. Med ämnen som designprocess, CAD, konstruktion och entreprenörskap lär du dig arbeta från idé och design till färdig produkt Teknikprogrammet är det program som jämte Naturvetenskapsprogrammet ger dig bredast behörighet för fortsatta studier. Här på Hulebäck har vi tre inriktningar: Design och produktutveckling, Informations- och medieteknik samt Teknikvetenskap. Design och produktutveckling ger grunderna i design och konstruktion, Informations- och medieteknik erbjuder. Här kan du se vilka ämnen man läser på teknikprogrammet. Gymnasiegemensamma kurser 1100 p. Engelska 5 och 6, 200 p Historia 1a1, 50 p Idrott och hälsa 1, 100 p Matematik 1c, 100 p Matematik 2c, 100 p Matematik 3c, 100 p Religionskunskap 1, 50 p Samhällskunskap 1b, 100

Teknikprogrammet passar dig som tycker om att arbeta med uppgifter på ett kreativt och problemlösande sätt och har siktet inställt på ett tekniskt yrke i framtiden. Du bör vara intresserad av praktiska ämnen såsom programmering, spelutveckling, webbutveckling och design, men även ämnen som matematik och fysik är viktiga delar av teknikprogrammet På Teknikprogrammet får du utveckla dina färdigheter i teknik och teknisk utveckling. Du får kunskap om hela processen, från behovsanalys och idéutveckling till design, konstruktion, produktion, användning, försäljning och återvinning. Teoretiska och praktiska ämnen varvas Teknikprogrammet. Med teknikprogrammet lägger du grunden för att studera vidare inom främst naturvetenskap och teknik men även inom andra områden. Du kan arbeta som spelutvecklare, webbdesigner, fysiker eller driftstekniker. Teknikprogrammet är inriktat mot entreprenörskap och väver samman teori med praktiska moment som laborationer och studiebesök Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet har du kunskaper för högskolestudier inom främst teknik och matematik men även inom andra områden. Teknikprogrammet ger dig en bred behörighet om du vill studera vidare Teknikprogrammet förbereder dig för högskolestudie r främst in om teknik eller matematik/naturvetenskap, men du får en bred behörighet och kan gå vidare till studier inom många skilda områden. På teknikprogrammet får du kunskap om teknik och teknikutveckling - hur du går från idé till färdig produkt

Teknikprogrammet - Utbildningsguide

Program - Skolverke

Vilka vägar som öppnas för just dig beror på vilken väg du väljer i vårt breda utbud av inriktningar. Det är flera saker som gör Teknikprogrammet på Dragonskolan unikt - den stora bredden, de omfattande valmöjligheterna inför framtiden, vår höga teknologiska nivå både när det gäller utrustning och lärarkompetens samt det täta samarbetet med det regionala näringslivet och. Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen har du kunskap för högskolestudier inom främst teknik och naturvetenskap, I ämnet Computer Aided Design (CAD) får du lära dig använda datorn för att rita, konstruera och designa olika produkter. Läses vid: Wargentin Tre år på Teknikprogrammet kan vara en berg- och dalbana men det viktigaste är att du själv vet att du kan klara av det. Det jobbigaste ämnet är de ämnen man prokrastinerar fram, annars är alla ämnen i sin helhet lika svåra/lätta beroende på hur du ser på det. Jag är ingen Einstein, jag pluggar, jag prokrastinerar, jag har ett mål i livet Teknikprogrammet ger dig en bred bas inför vidare studier inom tekniska, men också naturvetenskapliga högskoleutbildningar. Viktiga gemensamma ämnen på teknikprogrammet är matematik, fysik och kemi, som ger dig grundläggande kunskaper inför vidare studier inom teknikområdet Gå ett fjärde år - ta examen som gymnasieingenjör Det fjärde året på teknikprogrammet vänder sig till dig som vill studera ett extra år för att få en utbildning som ger goda möjligheter till jobb direkt efter gymnasiet. Det fjärde året ger också praktiska kunskaper som gör det lättare att klara en högskole- eller civilingenjörsutbildning

Teknikprogrammet - GymnasieGuide

 1. På Teknikprogrammet är vi inte rädda för att ställa krav, för att du ska kunna nå dina mål. Alla lärare inom alla ämnen sätter dig och din utbildning i centrum. Detta gör det lättare för dig att få den hjälp och det stöd du behöver. Teknikprogrammet håller till i moderna lokaler på Brinellgymnasiet och Träcentrum
 2. Alla ämnen bidrar till att utveckla din förmåga att använda digital teknik, särskilt som ett redskap för teknik och teknisk utveckling. TEKNIKVETENSKAP. Teknikprogrammet med inriktning teknikvetenskap (TETEK) ger dig en fördjupad utbildning inom teknik och är högskoleförberedande
 3. Teknikprogrammet. Teknikprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med teknik och tekniska processer. Utbildningen ger dig en bred högskoleförberedande utbildning inom data, matematik, teknik och design. Teknikprogrammet är ett program som kombinerar teoretiska studier med praktisk problemlösning

Viktiga gemensamma ämnen på teknikprogrammet är matematik, fysik och kemi, som ger dig grundläggande kunskaper inför vidare studier inom teknikområdet. Om du väljer att fördjupa dig i dessa ämnen kommer du även att kunna söka de mest behörighetskrävande högskoleutbildningarna. Design och problemlösnin Teknikprogrammet är ett högskoleförbered vetenskap med andra mer kreativa ämnen. Informations- och medieteknik Denna inriktning vänder sig till dig som gillar datorer och IT. Du lär dig förstå datorns inner.

På teknikprogrammet får du arbeta både praktiskt och teoretiskt till exempel med att skissa, formge, tillverka, programmera och utföra beräkningar. Andra kontakter med näringslivet, såsom jobbskuggning och studiebesök, är också viktiga inslag i utbildningen Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program med mycket teori, men även inslag av praktiska tillämpningar. Inriktning: Design och produktutveckling. Är du intresserad av kreativa lösningar på hur du kan förbättra din omgivning? Då är teknikprogrammet med inriktning design och produktion rätt val Teknikprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med teknik och tekniska processer. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier inom teknik och naturvetenskap på högskola och universitet. I framtiden kan du t ex arbeta som ingenjör, formgivare, produktutvecklare, industridesigner eller arbetsledare. DET HÄR LÄR DU DIG PÅ PROGRAMME På Teknikprogrammet skaffar du dig en ny syn på tekniken och dess roll i samhället och i världen. Vi använder oss av teknik i framkant där bland annat datorer, 3D-skivare, 3D-scanner och andra avancerade maskiner finns att tillgå. Under din tid hos oss får du uppfinna, utveckla, skapa, reflektera och presentera aktivt

Om teknikprogrammet. På teknikprogrammet får du den kunskap och kompetens som du behöver för att aktivt påverka framtidens tekniska utveckling. Det kommer alltid att finnas behov av välutbildade människor med teknisk kunskap. Vi lär dig problemlösningsmetodik och utvecklar din handlingsförmåga, nyfikenhet och kreativitet Teknikprogrammet är en bred utbildning och här på Oscarsgymnasiet finns tre inriktningar. På programmet arbetar många ämnen tillsammans och du får lära dig att arbeta i projektform. Till exempel får du designa och bygga modeller, arbeta i CAD, programmera och konstruera Teknikprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med problemlösning och teknikutveckling. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i teknik och naturvetenskap såväl som många andra högskoleutbildningar Vi erbjuder två inriktningar på teknikprogrammet: Teknikvetenskap och Informations- och medieteknik. Teknikvetenskap Väljer du inriktningen Teknikvetenskap får du fördjupa dig i ämnena teknik, matematik och fysik teknikprogrammet. OBS! Kurslis­tan är pre­lim­inär och förän­dringar kan förekomma. År 1 - Moderna språk, Estetisk kommunikation, Produktutveckling 1, Miljö och energi, Programmering 1

Teknikprogrammet för dig som tycker om att arbeta med teknik i projektform inom områden som är i ständig utveckling. Du läser gymnasiegemensamma ämnen samt teknikprogrammets kurser vilka tillsammans ger dig breda tekniska baskunskaper att bygga vidare på Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program. Programmet är för tjejer och killar som är intresserade av modern teknik, teknikutveckling, datorer och design. Det är ett brett program som kombinerar teoretiska studier med praktisk problemlösning. Programmet ger dig möjlighet till en mängd yrkesval i Sverige eller internationellt Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program. Det betyder att du förbereds för högskole- eller universitetsstudier. Med teknikprogrammet får du extra tonvikt på matematik, naturvetenskapliga ämnen samt programmering Teknikprogrammet syftar till att utveckla intresset för teknik och stimulera kreativitet och företagsamhet. Programmet kan sägas bestå av tre delar: Du ska få en teknisk förståelse och se förhållandena mellan människa, teknik, samhälle och miljö. Du ska utveckla din förmåga att vara kreativ och kunna lösa problem

Teknikprogrammet TE Och Alla Inriktningar Gymnasiekol

Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program som förbereder dig för att studera vidare direkt efter gymnasiet. Dessa verktyg är viktiga för att klara många andra ämnen i programmet. Inriktning teknikvetenskap är främst till för dig som tänker fortsätta att studera på högskolans tekniska utbildningar TEKNIKPROGRAMMET Gymnasiegemensamma ämnen: 1100 poäng Åk 1 Åk 2 Åk 3 POÄNG Engelska 5 100 100 Engelska 6 100 100 Historia 1a1 50 50 Idrott och hälsa 1 50 50 10 Teknikprogrammet ger bred behörighet att söka till högskola och universitet. Du kan till exempel välja att utbilda dig till ingenjör inom olika branscher, arkitekt, designer, lärare, programmerare, ekonom, jurist, ja, nästan vad som helst

Teknikprogrammet. Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program där du får kunskaper om teknik och teknisk utveckling. Efter studenten är du behörig till de flesta tekniska utbildningar på universitet. Under utbildningen kommer vi att fokusera på teknikens roll i samspelet mellan människa och natur med fokus på hållbar utveckling Teknikprogrammet passar dig som vill arbeta kreativt, Kursen är väldigt anpassningsbar och flexibel vilket gör att du kan fördjupa dig i just det ämne som intresserar dig. När du läser teknik på Kungsängsgymnasiet fokuserar vi på att hitta flera vägar till att lösa problem Teknikvetenskap. Inriktningen ger kunskaper och färdigheter i teknikvetenskapens arbetsmetoder och verktyg för matematisk modellering, simulering, styrning och reglering. Inriktningen förjupar kunskaper om teknik, matematik och fysik. Du får en bred teknisk utbildning som ger särskild behörighet till teknisk högskola Robotisering och ett allt mer uppkopplat samhälle ställer krav på en större samverkan mellan olika ämnen som berör människa, teknik och samhälle. På teknikprogrammet är inriktningen matematik, fysik, systemutveckling, medieteknik och programmering, men kraven på förståelse för teknikens roll och möjligheter ger dig stora möjligheter inom flera yrkesområden

TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program och utbildningen ska i första hand förbereda för vidare studier i teknikvetenskap och naturvetenskap men också i samhällsvetenskap, humaniora och estetik. Teknikprogrammets syfte är att ge en bred utbildning inom dessa områden Exempel på (vanliga) ämnen Teknikprogrammet Design och produktutveckling Körsång Modersmål Moderna språk Fra, Ita, Jap, Kin, Spa, Tys Pedagogiskt ledarskap Privatjuridik Programmering Psykologi Retorik Samhällskunskap 2 Jag valde teknikprogrammet för jag tycker att ämnen såsom matte, teknik och fysik är kul. I framtiden funderar jag på att bli ingenjör och därför passar teknikprogrammet bra för mig. Samarbetet med Teknikcollege tycker jag också är bra eftersom det finns goda möjligheter att få sommarjobb och få en bra bild av de lokala teknikföretagen

Utbildningen ger dig kunskaper om interaktiva och digitala medier och efter avslutat program är du väl förberedd för vidare studier och då särskilt inom programmering. BLI EFTERFRÅGAD PÅ ARBETSMARKNADEN. Om du vill utvecklas inom digital kommunikation och gillar att arbeta med datorer är Kod utbildningen för dig Du läser också ämnen som fysik och kemi för att få koll på hur teknik och natur hänger samman. Teknikprogrammet är en bred utbildning och finns i fem olika inriktningar: Design och produktutveckling Vill du lära dig mer om datasystem och datastyrda produkter, se hit. Du får lära dig om olika metoder inom design och produktutveckling Gymnasiearbete Teknikprogrammet Tjena, håller på att göra gymnasiearbete inom teknikprogrammet och har valt att göra en hemsida med hjälp av html och css. Jag trodde ju att jag bara kunde göra sidan och skriva en liten rapport på hur jag gjorde sidan, men jag behöver tydligen en frågeställning och sedan svara på den frågan även om jag ska göra ett praktiskt arbete

Teknikprogrammet - Wikipedi

Teknikprogrammet Efter Teknikprogrammet på Vilhelm Mobergsgymnasiet finns det elever som är redo att gå direkt ut i arbetslivet, medan andra väljer att studera vidare för att ytterligare specialisera sig. En spännande väg för att öka chanserna till jobb utan att först studera på universitetsnivå är att söka till ett fjärde tekniskt år hos oss på Vilhelm Mobergsgymnasiet Målet är att utveckla och fördjupa de färdigheter som används i dans. En lektion består av uppvärmning, styrka och stretch samt danskoreografier. Genom teknikträning i olika dansstilar utvecklar du din förmåga att lära in danssteg och rörelser samt att dansa med uttryck och känsla. Kursen är för dig som vill träna Efter utbildningen på MG kan du söka vidare till universitet och högskola för att bli civilingenjör eller läsa vidare på en spelutbildning. Under utbildningen fokuserar vi på den tekniska och kreativa utvecklingsprocessen. Du arbetar främst i projekt där du bl.a. får möjlighet att skapa egna spel Teknikprogrammet. Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program där du får kunskaper om teknik och teknisk utveckling. Därför kommer alla ämnen du läser hjälpa dig att utveckla din förmåga att använda digital teknik, särskilt som ett redskap för teknik och teknisk utveckling

Teknik - Cybergymnasiet Malmö

Teknikprogrammet - Lär dig mer om teknik på gymnasie

Teknikprogrammet är ett studieförberedande program där du får lära dig att lösa problem med hjälp av teknik och naturvetenskap. På Teknikprogrammet kan du välja mellan två inriktningar: Informations- och medieteknik samt Teknikvetenskap TEKNIKPROGRAMMET • TE Animation Animation 1 100 Arkitektur Arkitektur - hus 100 Arkitektur - rum 100 Bild Bild och form 1a1 50 Bild och form 1a2 50 Bild och form 1b 100 Programgemensamma ämnen, 400 p Fysik Fysik 1a 150 Kemi Kemi 1 100 Teknik Teknik 1 150 Inriktningar, 300 p Design och produktutveckling, 300 p Bild Bild och form 1a1. På Teknikprogrammet läser du samma matematik, fysik och kemi som på Naturvetenskapsprogrammet, men du fördjupar dig extra i tekniska ämnen. Därtill kan du forma din utbildning genom den inriktning du väljer samt genom valbara kurser och individuellt val. Teknikprogrammet erbjuder två inriktningar: Design och produktutvecklin Teknikprogrammet Du kommer att öva din förmåga att se samband mellan teori och praktik genom att planera och genomföra experimentella arbeten enskilt och i grupp. Du tycker om matematik och naturvetenskapliga ämnen samt datorer och dess användning

Teknikprogramme

Teknikprogrammet måste hålla jämna steg med den tekniska utvecklingen. Nu har Skolverket fler kurser i programmering, några är också tillgängliga för alla program och behovet av digitala kunskaper i skolan ökar. Digitaliseringen har påverkat innehållet i flera ämnen och kurser, och nya ämnen har tagits fram Teknikprogrammet vänder sig till dig som är intresserad av teknik och teknikens roll i samspelet mellan människa och natur. Det kan handla om gårdagens, dagens och framtidens teknik. Här får du träna dig i att tänka nytt, utifrån framtidens behov av teknik, och i att ta fram teknik som bidrar till ett långsiktigt hållbart samhälle

Teknikprogrammet genomförs i samarbete med det lokala näringslivet och du får APL, arbetsplatsförlagt lärande) inom industritekniska processer. Du får även möjlighet att utveckla kunskap inom webbutveckling, Produktion och design är viktiga ämnen. Kvalitetssäkring - teknikcollege Teknikprogrammet är en bra start om du vill bli framtidens innovatör. Det är viktigt att du tycker om och är intresserad av matematik och naturvetenskapliga ämnen för att trivas på teknikprogrammet Teknikprogrammet på Tullängsgymnasiet ger dig de bästa förutsättningarna för din framtid. Vilka vägar som öppnas för just dig beror på vilken väg du väljer i vårt breda utbud av inriktningar. Oavsett inriktning får du en bred grund för fortsatta studier på högskola och universitet inom bland annat teknik och vetenskap Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program där du får arbeta från en idé till en färdig produkt. Är du nyfiken på hur saker runt omkring dig fungerar och är intresserad av teknik och problemlösning, då är Teknikprogrammet en utbildning för dig

Inriktning Design & produktutveckling på Teknikprogramme

Programmet Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program där du får en bra grund och en bred behörighet för vidare studier inom många områden som exempelvis design, arkitektur, formgivning, media, reklam eller teknisk högskola. Utbildningen vänder sig till dig som: vill arbeta som tex arkitekt, industrdesigner och ingenjör vill arbeta som formgivare inom olika områden eller. Total poängplan för teknikprogrammet med startår 2021 teknikprogrammet@edu.boden.se facebook: Teknikprogrammet i Boden Mobil: 070-6201701 Design och Produktutveckling är en inriktning som ger dig färdigheter inom designprocess, designmetodik, datoriserad digital design samt konstrukon. Du lär dig skissa, måla, designa och konstruera egn Läs mer om teknikprogrammet på Skolverkets webbplats. Här kan du få svar på dina frågor från programmets Studie- och yrkesvägledare Publicerad 2021-03-0 Hur är det att vara elev på teknikprogrammet? - Det är verkligen kul. Vi har en väldigt bra gemenskap på programmet och det spelar ingen roll vilken klass eller årskull du går i utan alla umgås med alla, säger Lovisa. - Jag tycker det är spännande. Det finns mycket man får lära sig på programmet och för mig som är intresserad av både teknik och matematik passar det perfekt

Teknikprogrammet GT

 1. Teknikprogrammet är ett nationellt program på gymnasieskolan.Programmet är likt det naturvetenskapliga programmet i det att man läser relativt mycket matematik (upp till matematikens C-kurs, numera kallad matematik 3, är obligatoriskt).Eleverna läser dock normalt inte något tredje språk, och inte heller någon biologi, även om det ibland går att välja till
 2. Teknikprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med problemlösning och teknikutveckling. Fokus ligger på skapande, design, programmering, simulering och kunskaper i teknikvetenskapens arbetsmetoder. Varje år anordnar Teknikprogrammet en robottävling på Minervagymnasium. Med inriktning: TEKNIKVETENSKA
 3. skad fattigdom och färre olyckor. Vill du vara med och förändra världen, då är teknikprogrammet på Berzeliusskolan det naturliga valet
Plugga samhällsbyggande och miljö på Mimers Hus Gymnasium!

Teknik­programmet - Kattegatt­gymnasiet - Halmstads kommu

 1. Gillar du teknik, är nyfiken och funderar på att läsa vidare? Då är Teknikprogrammet ditt självklara val. Hos oss väljer du mellan flera spännande inriktningar, allt ifrån spelutveckling, design och produktutveckling, till information och samhällsbyggande med miljöfokus. Oavsett inriktning får du en bred grund att stå på, så att du har många möjligheter när det
 2. Teknikprogrammet. Teknikprogrammet förbereder dig för högskolestudier och kombinerar teoretiska studier med praktisk problemlösning. Människan har i alla tider strävat efter att göra sitt arbete smartare, sin tillvaro enklare och sitt liv roligare. Tekniken har varit och är fortfarande ett medel för att uppnå detta
 3. Teknikprogrammet vänder sig till den som är intresserad av teknik i vid bemärkelse, teknikens roll i samhället och hur den tekniska utvecklingen samverkar med människor och natur. Stockholm Science & Innovation School (SSIS) är en unik skola som sätter en standard för hur en skola samverkar med företag, universitet och forskning
 4. På Teknikprogrammet (TE) lär du dig om teknik och teknisk utveckling samt om teknikens roll i vårt samhälle. Du får en bra grund för vidare studier inom teknik på högskola eller universitet. TE ger dig kunskap i hur fysik, matematik och kemi kan kopplas till teknik och tekniska processer och lär dig utveckla idéer till färdiga produkter
 5. Teknikprogrammet på Umeå Elitidrottsgymnasium. Om du erbjuds plats på din idrott på Umeå Elitidrottsgymnasium och sedan blir antagen till Teknikprogrammet så kommer du att läsa specialidrott som är exklusivt för elever på nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU och RIG)
 6. TEKNIKPROGRAMMET Teknikprogrammet är det program som jämte Naturvetenskapsprogrammet (NA) ger bredast behörighet för fortsatta studier. På Hulebäck har vi tre inriktningar: Design och produktutveckling, Informations- och medieteknik samt Teknikvetenskap. Design och produktutveckling ger grunderna i design oc

Teknikprogrammet - Hulebäcksgymnasie

Teknikprogrammet vid Malung-Sälens gymnasieskola kännetecknas av ett samarbete med det lokala näringslivet, till exempel utvecklas våra yrkeskurser genom detta nära samarbete. Inför ÅR 2 väljer du vilken inriktning du vill fördjupa dig i. Stora delar av utbildningen läser de två inriktningarna tillsammans På teknikprogrammet är de gymnasiegemensamma ämnena: engelska; historia; idrott och hälsa; matematik; religionskunskap; samhällskunskap; svenska eller svenska som andraspråk; På de högskoleförberedande programmen läser du fler teoretiska kurser än på yrkesprogrammen. Programgemensamma karaktärsämnen är: fysik; kemi; tekni Malmö är idag en pulserande storstad. Mitt i Malmö ligger Pauliskolan. Skolan blev år 1853 Sveriges första tekniska läroverk. Vi brukar därför säga att vi kan det här med utbildning. Skolan utbildar cirka 1100 gymnasieungdomar inom barn- och fritids-, naturvetenskaps-, samhällsvetenskaps- och teknikprogrammen Teknikprogrammet Examen från kommunal vuxenutbildning 1. Gymnasiegemensamma kurser Minst 1100 poäng 3. Valfria kurser Här räknas poäng som inte kan räknas som program- *Ämnena Kemi, Fysik och Biologi kan användas istället för ämnet Naturkunskap. Läs mer på nästa sida Teknikprogrammet. På Teknikprogrammet får du en högskoleförberedande utbildning som ger dig förutsättningar att studera och arbeta såväl nationellt som internationellt. Vi arbetar i helt nya lokaler, både teoretiskt och praktiskt, med modern teknik och utrustning i framkant. Programmet har två inriktningar och efter utbildningen kan du läsa vidare.

Teknikprogrammet Gutegymnasie

Du blir attraktiv på arbetsmarknaden eftersom utbildningen sker i nära samarbete med våra lokala företag, samtidigt som Teknikprogrammet i första hand är studieförberedande. Under din utbildning kommer du att genomföra 3 veckors praktik, APL, ArbetsPlatsförlagd Lärande. Ämnen du läser i inriktningen desig och produktutvecklin Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program som vänder sig till dig som är intresserad av design, produktutveckling, programmering, teknikutveckling och som vill vara med och ta fram och forma framtidens teknik. Vi erbjuder den treåriga utbildningen med kurser som ger bred behörighet till olika högskoleutbildningar Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program som kombinerar teknik och entreprenörskap. Grunden i programmet står i teknikämnet, med ena foten i matematiken och den andra i teknikens roll i samhället. Matematiken är byggstenen i många av programmets ämnen samtidigt som du får utveckla dina egna idéer och tankar

Teknikprogrammet - allt du undrar över LBS Kreativa

Teknikprogrammet 2020-2023 Gymnasiegemensamma ämnen 1100p PoängTimmar År 1 År 2 År 3 100 85 85 100 90 90 50 45 45 100 80 80 100 95 95 100 95 9 Fysik, teknik, kemi och matematik är viktiga ämnen som du studerar på teknikprogrammet. I både fysik och kemi handlar mycket om att undersöka, beskriva och sätta olika naturhändelser i ett system och koppla det till tekniska processer

Om skolan | Hagströmska Gymnasiet i FalunOscarsgymnasiet by KrePart - IssuuChristofer Columbus och upptäckten av Amerika | PMLäxor: Slöseri med tid | Debattartikel - Studienet

Teknikprogrammet är en bred teoretisk utbildning. Med hjälp av en bra grund i de naturvetenskapliga ämnena får du undersöka teknikens roll och påverkan i samhället. Elever som söker till teknikprogrammet är ofta fulla av idéer och har en naturlig nyfikenhet på nyheter och utveckling, vilket är en förutsättning fö Teknikprogrammet öppnar flera dörrar, både direkt efter gymnasiet och för vidare studier. Här får du förslag på yrken som kan vara passande efter att ha läst Teknikprogrammet: Arkitekt; Speldesigner; Produktutvecklare; Ingenjör; Programmerare; Fordonstekniker; Bioteknike Teknikprogrammet är vägen till Chalmers och andra tekniska högskolor där du exempelvis kan utbilda dig till ingenjör inom maskin, bygg, IT, arkitektur och design. Dessutom har du möjlighet att söka en mängd olika kvalificerade yrkesutbildningar för att kunna arbeta som exempelvis webbdesigner, cad-konstruktör eller nätverkstekniker Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program och vänder sig till dig som vill arbeta med teknik. Utbildningen belyser teknikens roll i samspelet mellan människa och samhälle. Du läser också ämnen som är gemensamma för hela gymnasieskolan; engelska, historia, idrott och hälsa, naturkunskap, samhällskunskap och svenska

 • Yasin byn Softa Lyrics.
 • Badminton hastighet.
 • Vad är Skolverket.
 • Metropolitan city of Naples.
 • Chips sånggrupp.
 • Test rullskidor skate.
 • Finsk mat.
 • Alpenländische dachsbracke till salu.
 • Kristallsjuka internetmedicin.
 • Hypofysen hormoner.
 • Sawiko MC ställ.
 • Windows batch timestamp.
 • Haninge nytt.
 • Cities in Togo.
 • Lipomatic surgery side effects.
 • Grundstück Weikersdorf.
 • Fågelobservationer Skåne.
 • Iron Baltic Skopa.
 • Norske aviser arkiv.
 • Superman målarbilder.
 • Boo A Madea Halloween full movie unblocked.
 • Verdens største cruiseskip 2020.
 • London Film and Comic Con 2018 Guests.
 • HP EliteBook 840 G3 driver pack.
 • NBA League Pass price.
 • Butterfly drawing.
 • Vita på havet och i Skanör.
 • Mjuka kalsonger.
 • Jason Statham wife.
 • Giuseppe Barbaro.
 • Alkefugler.
 • Gallo Pinto recipe.
 • Automationstekniker lön Norge.
 • Astrology compatibility by date of birth.
 • 2000 talet frisyrer.
 • Skyddsklassad väg.
 • Lamborghini hintergrund 4K.
 • Richard Pryor net worth.
 • Crowdinvesting Finanztip.
 • Sälja kassaregister.
 • Camouflage bandanas bulk.