Home

Funktionsanalys C dur

Steganalys - musikipedia

 1. Nedan är en kort steganalys i C-dur. Lägg märke till att fiss är en härledning av C-durskalans fjärde steg (f), och att tonen ligger en halvton över den ton den är härledd av; därför noteras ackordet med ett #. Ackordet Ab noteras med ett b, eftersom det är en härledning av C-durskalans sjätte steg (a) och ligger en halvton under
 2. Funktionsanalysen är utvecklad för musik i dur/moll-tonalitet, det vill säga västerländsk konstmusik mellan ca 1700 och 1900 samt visharmonik, och beskriver de harmoniska relationerna i sådan musik. Den används mestadels i europeisk musikteori, i övriga världen och inom jazzmusik används ofta den snarlika steganalysen
 3. I durtonarter är alla tre huvudfunktionerna i dur, i molltonarter är T och D i moll, medan D oftast är i dur. Durfunktioner skrivs med stora bokstäver, medan mollfunktioner skrivs med gemener. Nedan visas huvudfunktionerna i C-dur respektive C-moll: Ackordföljder som visas i exemplen ovan utgör det man kallar den fullständiga helkadensen

Funktionsanalys (musik) - Wikipedi

En funktionsanalys är väldigt begränsad. De består enbart av 3 moll-ackord (paralellerna) och 3 dur-ackord (tonika, subdominant, dominant). Prova att spela enbart grundtonerna för varje ackord efter varandra. Tonika ©, Subdominant (F), Dominant (G) Funktionsanalys är en analysteknik som används för att beskriva ackords förhållanden till varandra. Funktionsanalysen kan användas i alla genrer, men den är mest användbar i pop- och rockmusik och i musik från 1600-talets början till början av 1900-talet. Till den mesta jazz är det lämpligare att använda steganalys Den här tabellen innehåller alla funktioner i funktionsanalys. Klicka på funktionsbeteckningen för att läsa mer om de enskilda funktionerna. I tabellen ingår bara symbolen för funktionen i en molltonart om den skiljer sig från symbolen i dur. Exempelvis är dominantens dominant alltid ett durackord, och funktionssymbolen är därför likadan i både. Funktionsanalys - postade i Musikteori &tabulatur: Hej! Jag undrar om någon kunde förklara för mig vad Bm har för funktion i en låt som går i C dur. Observera då att detta ackord inte är något Bm7b5. Och om någon kunde förklara funktionerna i i moll för mig

D-dur i C-dur betraktas som DD (dominantens dominant), d.v.s. dominant till C-durs dominant G-dur. Denna är en av de vanligaste så kallade mellandominanterna. Om man vill skriva andra tonartsfrämmande funktioner kan det krävas att man använder parenteser vilket jag beskriver nedan. 7:or är alltid tonala och blir vad de blir i tonarten Funktionsanalys används som metod vid framtagning av såväl befintliga som nya produkter. Funktionsanalysen kan även illustreras med hjälp av ett funktionsträd där huvudfunktionen placeras överst och delfunktionerna och underfunktioner länkade undertill C-dur - Tomas Tranströmer. När han kom ner på gatan efter kärleksmötet virvlade snö i luften. Vintern hade kommit medan de låg hos varann. Natten lyste vit. Han gick fort av glädje. Hela staden sluttade. Förbipasserande leenden - alla log bakom uppfällda kragar. Det var fritt! Och alla frågetecken började sjunga om Guds tillvaro. Så tyckte han För alla tonarter gäller att det oftast är ackorden på tonartens första, fjärde och femte steg (i funktionsanalysen kallade tonika, subdominant och dominant) som används i ett musikstycke. I durtonarter är alla tre ackorden i dur (i C-dur ackorden C-dur, F-dur och G-dur)

Funktioner - musikipedia

Funktionsanalys - Låtskrivande, låttexter och arrangering

Funktionsanalys - musikipedia

 1. Musiken - Författaren använder mycket anspelningar på musik - Används för att ytterligare visa glädje - Använder sig av tonen C då det är en glad ton Hur ser man glädje i dikten? Hela staden sluttade - går lätt att gå framåt; man flyger fram Förbipasserande leenden - all
 2. Genomgång av diktens form och innehål
 3. ant (V) eller subdo
 4. antisk och att den är dorisk
 5. ant Do
 6. Harmonilära är ett delområde inom musikteori.Harmoniläran behandlar harmonier eller ackord, vilka traditionellt brukar definieras som tre eller flera samtidigt klingande toner.Genom att undersöka hur harmonierna är uppbyggda, hur de interagerar med andra harmonier samt med musikaliska element som tonart, melodi och rytm försöker harmoniläran systematisera hur man fortskrider från en.

Alla - musikipedia.s

I C-dur er dette en D b-akkord, da tonerne d b og g er tritonusbeslægtede. Denne akkord kaldes også for en neapolitansk subdominant. Tritonus-substitutioner er meget anvendte i jazz, men forekommer også sjældent hos andre musikgenrer. Dominantkæder Dominantkæde i C-dur E → A → D → G → C Från C-dur till Eb-moll: En analys av svensk pop med neo-Riemannianska operationer. Rappling, Johan . Uppsala University, som exempelvis funktionsanalys, inte antogs vara fruktbara. Analyserna av ackordprogressionerna gjordes med utgångspunkt i neo-Riemanniansk teori, därefter tonalt (funktionsanalys) och modalt Ackordanalys Funktionsanalys A Dm G C C-dur: (D) Sp D I C-dur är ackorden alltså: C, F, G, Eb och Bb. Lägg märke till att ackorden ligger efter varandra i kvintcirkeln , övervägande till vänster från grundtonen, som i det här fallet är C. Det förekommer ofta kvartsfallskedjor av ackord, dvs. ackord som flyttar sig moturs runt i kvintcirkeln, i den här typen av harmonik I C dur är det en F-durtreklang, i a moll en d-molltreklang. Inom funktionsanalys innebär detta att det finns tre ackord inom varje tonart som är parallella med tonikan, dominanten och subdominanten. Dessa kallas för tonikaparallell, dominantparallell respektive subdominantparallell

Funktionsanalys - Musikteori &tabulatur - Gitarrforu

En fullständig helkadens i tonarten C-dur. Fullständig helkadens är den kadens som leder från subdominanten (S) eller subdominantparallellen (Sp) via dominanten (D) till tonikan (T). En fullständig helkadens avslutas alltså med en helkadens men en helkadens är inte alltid fullständig Funktionsanalys av diatoniska ackord Diatonisk harmonisering och reharmonisering Diatonisk ackordanalys Ackordskalor till diatoniska ackord Spännings och närmandetoner Diatoniska skalor i C dur Kadenser Harmonisk rytm Dominantackord Sekundära dominanter Relaterade II-7 Skalor till sekundära dominanter Skalor till relaterade II- C dur. Det öppna ackordet i C-dur är ett av de första man lär sig när man börjar spela låtar på sin nybörjargitarr. Toner i C-durackordet. Ett durackord betår av tre toner och kallas också för treklang C. Alla durskalor: C C# / Db D D# / Eb E F F# / Gb G G# / Ab A A# / Bb B. Hur du läser diagrammet. Diagrammet visar en durskala i C i åttonde position (dvs. att första c-tonen. I C-dur (I-ii 7-V 7-I): C - Dm7 - G7 - C C - Dm7 - D ♭ 7(tritonussubstitut) - C I C-dur (I-VI-II-V): Cmaj7 - A7 ♯ 5 - Dm7 - G7 Cmaj7 - E ♭ 7 (tritonussubstitut) - Dm7 - D ♭ 7 (tritonussubstitut

Funktionsanalys (musik) och Harmonilära (musik) · Se mer » Hugo Riemann. Karl Wilhelm Julius Hugo Riemann, född 18 juli 1849, död 1919, var en tysk musikvetare, musikteoretiker, pianist och tonsättare, framför allt känd som funktionsanalysens eller funktionslärans upphovsman. Ny!!: Funktionsanalys (musik) och Hugo Riemann · Se mer. I fallet C-dur blir ackorden C, Dm, Em, F, G, Am och så det lite mer hemliga Bm7-5. Med dessa så kallade diatoniska ackord kommer man oerhört långt då det gäller att harmonisera (sätta ackord till) en melodi i C-dur. Funktionsanalys, steganalys och Nashville-metode Eftersom subdominanten utgår från tonikan, är tonen det handlar om olika, beroende på vilken tonart det är. I till exempel tonarten C-dur är F den fjärde tonen i tonskalan, och är därför subdominant. I F-dur är Bb den fjärde tonen, och sålunda den tonartens subdominant. Tonika och subdominant i C-dur

Funktionsanalys funkar såklart bara om man accepterar funktionsharmonik och utgår från ett sånt perspektiv. Som du skriver är det ett system med fasta former. All musik lämpar sig inte för detta system. Inom systemet kallas det substitut eftersom man ersätter dominantfunktionen med ett annat ackord än det man brukar använda Tex C-dur/A-moll innehåller Dm-pent, Em-pent samt Am-pent. (Som även kan benämnas med sina durparallellers namn: F dur-pent, G dur-pent samt C dur-pent). och funktionsanalys är inte min starka sida och jag är inte säker på att det här stämmer.

Tonika och subdominant i C-dur Subdominant är ett musikaliskt begrepp inom funktionsläran. 5 relationer: Ackord , Funktionsanalys (musik) , Funktionsanalys (olika betydelser) , Kvart (musik) , Tonart Exempel på funktionsanalys. Beskrivningar av alla funktionerna i funktionsanalys. Symbol i dur: S Symbol i moll: s Exempel i C-dur: F Exempel i C-moll: Fm Beskrivning: Beteckning för treklangen som ligger på tonartens fjärde steg (eller med andra ord: det ackord vars grundton befinner sig en kvint under skalans grundton), dvs. steget under (det viktigaste ackordet efter tonikan, nämligen. På allmän begäran tänkte jag sätta upp en kort introduktion i harmonilära. Det kan bli ungefär åtta genomgångar av olika begrepp och en del övningar som man bör göra om man vill lära sig något! Jag tror det kan bli en genomgång per vecka, men jag fortsätter bara så länge det verkar finnas intresse för det. Eftersom det är flera här som kan en hel del om ämnet så är det. Det är i första hand dessa ackord man använder i en låt i C-dur. Man kan också stapla ytterligare en ters och vi får följande: Cmaj7 dm7 em7 Fmaj7 G7 am7 bm7-5 Cmaj7 Ackorden kan också benämnas efter Funktionsanalys I II III IV V VI VII VIII Stegteori C dm em F G am bm-5 C Ackordsanalys Tsp dp S D tp D7TFunktionsanalys T=Tonika,.

hej! har fått totalt hjärnsläpp och kommer inte ihåg följande och hittar det inte heller på nätet, kanske troligtvs pga jag itne kommer ihåg vad det heter. alltså, parallell-tonarter är när ex.vis en durtonart har samma toninnehåll som en molltonart men molltonarten börjar på durskalans sjätte steg. parallell-tonarter alltså Den existerar inte. Om vi pratar om tonikan C så är dominanten G som i föregående inlägg även kan vara G7, ja det stämmer men det är grundtonen man går efter när det gäller funktionsanalys. Dominanten skulle också kunna vara hur färgad som helst som t ex G13 -9 och den har fortfarande funktionen som dominant i C-dur Funktionsanalys av diatoniska ackord. Diatonisk harmonisering och reharmonisering. Diatonisk ackordanalys. Ackordskalor till diatoniska ackord. Spännings och närmandetoner. Diatoniska skalor i C dur. Kadenser. Harmonisk rytm. Dominantackord. Sekundära dominanter. Relaterade II-7. Skalor till sekundära dominanter. Skalor till relaterade II- I C-dur är D7 den s k dominantens dominant, eftersom det är dominantackordet till ackordet G, som är dominant i C-dur. Krångligt? A7 är kanske inte lika självklart men du nämner att det kommer före Dm7, vilket är naturligt. A7 är dominant till D och Dm7. A7 kan kanske sägas vara en s k mellandominant. Hoppas att svaret hjälpte. I C-dur är D7 den s k dominantens dominant, eftersom det är dominantackordet till ackordet G, som är dominant i C-dur. Krångligt? A7 är kanske inte lika självklart men du nämner att det kommer före Dm7, vilket är naturligt. A7 är dominant till D och Dm7. A7 kan kanske sägas vara en s k mellandominant. Hoppas att svaret hjälpte

Funktionsanalys - Sida 2 - Låtskrivande, låttexter och

Sangen står i C-dur. Akkorderne er skrevet over noderne, funktionsanalysen er skrevet under. Forklaring af de funktionsanalytiske symboler findes nederst på siden Andra exemplet i C dur visar en altererad tonika med höjd kvint (T<5). Tonen g# fungerar som ledton till tonikaparallellen a-moll. Det är ingen tillfällighet att det ackordet känns dominantiskt i förhållande till Tp; istället för ett rent E dur kunde man tänka sig att det var ett E+5 med C istället för H Övningsbok i satslära och funktionsanalys för Musikteori 1 / Musikvetenskap A vt 2017. Samma relation råder i förbindelsen T-S. Det som i C-dur är D-T (alltså G-C). Det första steget i durskalan (grundtonen) kallas 'do', det andra 're', och så vidare. När man har gått hela oktaven börjar man om från början. Stegen har alltså samma stavelse i alla oktaver. Eftersom stavelserna är desamma i alla durtonarter kunde i exemplet ovan i C-dur lika gärna ha varit i B-dur eller Ab-dur

C-dur. Definition från Wiktionary, den fria ordlistan. Hoppa till navigering Hoppa till sök. Svenska a och h med tonen c som tonika (musik) ackord bestående av tonerna c, e och g Synonymer: C; Varianter: C dur Översättningar ; EDIT: nedan gäller för vanlig jonisk tonart.. dur Jag har svårt att hitta användning för i7 (tonika fast moll 7) I C-dur är de ett C-dur ackord och ett G-dur. Där har du två muntra ackord. Sedan brukar man prata om subdominant, i detta fall F-dur. Tre ackord nu som du kan kompa nästan alla visor med. Från de här utgångspunkten brukar man prata om parallellackord -Du kan (ibland) byta ut exempelvis C-dur mot ett Amoll. F går att byta ut mot ett Dm Funktionsanalysen passer primært til dur-/moltonal musik, hvilket vil sige musik, hvis toneart er enten dur eller mol. Læs mere om funktionsanalyse. subdominant og dominant), der benyttes i et musikstykke. I durtonearter er alle tre akkorder i dur (i C-dur akkorderne C-dur, F-dur og G-dur). Tegn og symboler i nodeskriften. 1. Musiklyssning Lyssna på musiken på spotify-playlisten och läs på om de olika musikaliska epokerna på bloggen. 2. Musikteori Funktionsanalys: Kunna göra en enkel funktionsanalys på en visa i C-dur. Kunna transponera med hjälp av kvintcirkeln. Noter: Kunna notera en enkel rytm (ett rytmdiktat, jag spelar och du kan avgöra vilken rytmfigur jag spelar a, sjätte tonen i C-dur-skalan och grundton i tonarterna A-dur och (11 av 43 ord) Vill du få tillgång till hela artikeln? Testa NE.se gratis eller Logga in. Information om artikeln Visa Stäng. Källangivelse. funktionsanalys.

Funktionsanalys (teknik) - Wikipedi

This file is licensed under the Creative Commons Attribution 3.0 Unported license.: You are free: to share - to copy, distribute and transmit the work; to remix - to adapt the work; Under the following conditions: attribution - You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way. funktionsanalys, formanalys, motivanalys, sonatform. II Innehållsförteckning exempel C-dur om sonaten är i a-moll). Efter detta följer ofta ett efterspel som avrundar expositionen och i majoriteten av de klassiska sonaterna kommer här ett repristecken so Om ett stycke inte har några fasta förtecken alls så går det i c-dur. Be-tonarter Om ett stycke har ett be-förtecken går du ett steg ner i basen från C, där hit-tar du F. Stycket går då i F-dur. Om det har två be-förtecken går du två steg ner från C. Då kommer du till Bb. Stycket går alltså i Bb-dur. Du går allts

Funktionsanalys (musik) – Wikipedia

tonarter (a-moll ger parallellen C-dur). I det senare fallet blir tankeprocessen lika för båda systemen. När det gäller att läsa av en ackord följd noterad med funktionssymboler, t ex för att spela denna på piano, är Malers symboler mer direkta. Jämför: c: t-sP-s-D-t respektive c: T-Sp-S-D-T Tp Dp Tp Sp T S Tk = Alt Funktionsanalys Tonen C fungerar bra med akordet C dur, A moll, eller F dur iom att samma ton finns i alla dessa akord. Tonen B fungerar bra med t ex dominanten (G dur) eller Dp (E moll), också därför att tonen finns i dessa akord {{Information |Description={{en|1=parallellls and counter parallells in C-major and a-minor}} {{sv|1=paralleller och kontraparalleller i C-dur och a-moll}} |Source={{own}} |Author=Niklas R |Date=2010-06-17 |Permission= |other_versions= treklangerna ska spelas i C-dur. • Sökande cello: För sökande till cello gäller samma stråksätt men skalan och treklangerna ska spelas i C-dur. • Sökande på trumset/slagverk • Du som söker med inriktning trumset • Spela tre låtar i minst två olika genrer som visar på såväl djup som bredd, de

Lyrikanalys av C-dur (Tomas Tranströmer) - janejeanett

 1. antparallell och do
 2. or : Tonerna i ett E7b9 / the notes in an E7b9 : E - G# - B - D -
 3. Ackordteori. Ett ackord är en samklang av tre eller fler tonklasser som spelas samtidigt eller efter varandra.. Uppfattning. Våra öron är betingade att söka efter och identifera ackord till och med i de lägen då det inte finns några. Även en oackompanjerad melodi kan ha antydda ackord, eller också kan melodin göra en ackordrörelse

Symboler: ICHTHYS, Svastika, Symbol, Pundtecken, Svitmärke, Funktionsanalys, Röda Korset, Smiley [K Lla Wikipedia] on Amazon.com.au. *FREE* shipping on eligible. Dur- ackord skrivs alltid med bara en stor bokstav. Ex. C- dur skrivs C och består av tonerna C, E och G. D- dur skrivs D och består av tonerna D, F# och A. Mollackor Pianoackord och skalor. En skala är en samling toner med en speciell musikalisk tillhörighet. När man spelar ett vanligt C dur ackord spelar man tre toner från skalan C dur

Tonika och subdominant i C-dur Subdominant är ett musikaliskt begrepp inom funktionsläran. Ny!!: Kvintcirkeln och Subdominant · Se mer » Temperering. Temperering eller tempererad stämning är en praxis vid stämning av musikinstrument, där intonationen av en skala sätts till fasta värden. Ny!!: Kvintcirkeln och Temperering · Se mer » Tonar I den västerländska musiktraditionen utgår alla tonnamn från en diatonisk skala (C-dur), vars toner kallas för stamtoner. De kromatiska toner som kan uppstå av höjningar eller sänkningar av stamtonerna kallas för härledda toner. Det gör att hela tonsystemet består av tolv toner, varav sju stamtoner och fem härledda toner

Modulation - musikipedia

Svenska: Ackorden C och am i tonarterna C-dur och a-moll, med funktionsanalys English: The chords C and am in the keys C major and A minor, with functional analysis. Dat Funktionsanalys (musik) - Wikipedi . Ackord . Ett ackord innebär att spela flera toner samtidigt. Ett ackord består av dels en grundton och en eller flera andra toner. Ofta brukar dur-ackord skrivas som bara grundtonen d.v.s. C istället för C-dur. Här nedan är en lista med ett antal vanliga ackord exempel C-dur om sonaten är i a-moll). Efter detta följer ofta ett efterspel som avrundar expositionen och i majoriteten av de klassiska sonaterna kommer här ett repristecken som indikerar att hela expositionen ska spelas igen. Efter expositionen kommer genomföringen, där kompositören har fria tyglar att bearbet Funktionsanalys är i harmoniläran en typ av harmonisk analys.Analysen bygger på funktionsläran, där harmoniken beskrivs som funktioner i en tonart, och kan därmed analyseras oberoende av specifika tonarter.Detta innebär att varje ackord i sitt musikaliska sammanhang anses ha en av tre roller (eller funktioner) i det harmoniska förloppet, dessa tre funktioner kallas tonika, subdominant

#1 Steg- & Funktionsanalys Flashcards by Sara Skoglund

Tonika och subdominant i C-dur Subdominant är ett musikaliskt begrepp inom funktionsläran. Ny!!: Tonart och Subdominant · Se mer » Svensk säckpipa. Leif Eriksson. Svensk säckpipa är en typ av säckpipa som funnits traditionellt i Sverige och som i dag används främst inom folkmusiken. Ny!!: Tonart och Svensk säckpipa · Se mer » Svit (musik Funktionsanalys är en typ av harmonisk analys, där harmoniken beskrivs som funktioner i en tonart.Den används mestadels i europeisk musikteori, i övriga världen används ofta den snarlika steganalysen.Funktionsanalysen betecknas med så kallade funktionsbokstäver, symboler och siffror enligt en viss syntax Här får du inte bara lära dig en massa ackord och färgningar utan även hur du. i C-dur - om än i väl så långsamt tempo - men någon större insikt av hur motiven behandlades, hur förhållandet mellan tonarterna förhöll sig etc. hade jag inte. När jag ändå relativt snabbt hade uppnått en hyfsad teknisk nivå för att kunna spela enklare pianostycken som så att säga var etablerade ino I notskriften för Jämt Olles altfiolstämmor representeras den lägsta klingande tonen D av noten C och så vidare; om man med den uppstämda violan spelar i C-dur enligt noterna, klingar det i D-dur. Med transponering följer att man ändrar fasta eller tillfälliga förtecken som anpassning till den klingande tonarten

Kadens – WikipediaTonarterSubdominant – Wikipedia

• I ackorduppgifterna får du komplettera ackordföljderna genom att skriva ackord- eller funktionsanalys. Bedömningskriterier Du ska visa förmåga att från en klingande förlaga uppfatta och notera • melodiska förlopp utifrån givna förutsättningar som t.ex rytm, tonmaterial ochackord, • rytmiska flöden, • harmoniska förlopp I C-dur blir det ett C-dur ackord, ett F-dur ackord och ett G-dur ackord Alla ackord kan omvändas, vilket betyder att ackordet byter ut grundtonen i basen mot en av de andra ackordtonerna. Den nya bastonen (i exemplet här, tonen g i C-dur) noteras efter ackordet med ett snedstreck I C-dur blir det ett C-dur ackord, ett F-dur ackord och ett G-dur ackord . Parallelltonarterna är ett sätt att utöka antalet ackord som låter bra tillsammans. Det är även vanligt att man lägger till den 7:de tonen i skalan hos ackord som då blir ex: A7 E7 mfl. I funktionsanalys beskrivs ackorden som funktioner,. Funktionslära Innehåll- 1.Musik - 2. Matematik. 1. Musik Funktionslära (eller -analys) är ett musikteroretiskt redskap inom Harmoniläran. Till skillnad från ackordanalys ser funktionsanalysen till det musikaliska förloppet och var de leder, inte bara vilka toner som ingår i ett visst ackord

Funktionsanalys - Rilpedi

 1. kommer jag inte lägga tid på en harmonisk funktionsanalys, utan istället kommer jag skapa och använda mig av en motivkatalog där jag kan gå in på varje motiv för sig, samt studera sambanden mellan dem och i vilken kontext de finns. Alla musiker närmar sig ett stycke på olika sätt. För en del är det teoretiska helt avgörande fö
 2. Om vi utgår från skalan C-dur och spelar den från C till C så har vi den vanliga och enkla durskalan. funktionsanalys och enkel arrangering.För att kunna få ut så mycket som möjligt av kursen är det bra om. 2 4 3 4 4 4 6 8 4 4 3 4 6 8 â ä Taktarten anger hur många pulsslag det ryms i en takt
 3. C-dur med tonen Bb i baston noteras som C/Bb. - 64 - Så länge ett ackord, omvänt eller inte, Funktionsanalys är ett tacksamt verktyg då man skall transponera,.
 4. Ackord som passar ihop gitarr. Vilka ackord passar ihop? Om man inte spelar en specifik låt utan bara improviserar med olika ackord kan det till en början vara svårt att hitta ackordföljder som låter bra.Insikt i musikteori och spelkänsla som ges i takt med erfarenhet är lösningen på detta dilemma Hur du läser tabellen. Du läser av denna tabell på följande vis
 5. Musikteori - skalor Den vanliga C-dur skalan består helt enkelt av pianots vita tangenter. Tänk dig att du börjar på ett C och spelar de vita tangenterna i tur och ordning åt höger, tills du kommer till nästa C. 8 toner ; Skala, är en serie toner, som utgör ett tonförråd.Ett närbesläktat begrepp är modus.
 6. Hur blir funktionsanalysen av följden E - E7 - A i tonarten E-dur? T - T7 - S T - (D7) - S 2. Hur blir funktionsanalysen av följden C - Cmaj7 - F i tonarten C-dur? T.
 • Björn gubbfan.
 • Luftvärmepump kampanj 2020.
 • Uni Bonn Verwaltung.
 • Kreon Antigone.
 • Fantasy Tarp.
 • Minireningsverk driftskostnad.
 • Ämnen att prata om på engelska.
 • Bästa musen 2020.
 • Stridsbåt 90 Norge.
 • Is net neutrality good.
 • Lagavulin Jazz Festival 2017.
 • Toalett utan avlopp.
 • Hemmagjord fm antenn.
 • Jason Statham wife.
 • Malta februari.
 • Kinderbilder gerahmt.
 • Ifö Västerås.
 • Krampfanfall Hund im Schlaf.
 • Jakaranda trä.
 • Vad betyder nedbrytning.
 • Beugerl Backen mit Christina.
 • Approvus.
 • Anfield Arena.
 • Stacey weitzman.
 • Years and Years YouTube.
 • Bodafors teakmöbler.
 • Sweden Maine weather.
 • Liverpool Premier League titles.
 • Elon Ljud och Bild öppettider.
 • Flyg till Gardasjön.
 • Sy spjälskydd IKEA.
 • Filmer du inte får missa.
 • Surfingvågor.
 • Den västgötska dialekten.
 • Transcontinental Railroad interactive map.
 • Norwegian Cabin Crew.
 • Pernambuco pronunciation.
 • Hur mycket protein per dag.
 • Kedjeslip Husqvarna.
 • Pukka te nyttigt.
 • Sj sch.