Home

SCB befolkning

Sveriges befolkning. Senast uppdaterad: 2021-03-25 Sedan 2000-talets början har vi blivit nästan 1,5 miljoner fler invånare i Sverige, en ökning med drygt 16 procent. I slutet av 2020 var Sveriges folkmängd 10 379 295 personer SCB, Enheten för statistik om befolkning och ekonomisk välfärd. E-post befolkning@scb.s tomas.westling@scb.se Michael Karlsson, SCB +46 010-479 64 81 michael.karlsson@scb.se Enhet Befolkning: antal Referenstid Befolkning: 31 december respektive år Datatyp Befolkning: Stock Kalenderkorrigerad Befolkning: Nej Säsongsrensad Befolkning: Ne tomas.johansson@scb.se (SCB) Statistikservice, SCB +46 010-479 50 00 information@scb.se Enhet Befolkning: antal Referenstid Befolkning: 31 december respektive år Datatyp Befolkning: Stock Kalenderkorrigerad Befolkning: Nej Säsongsrensad Befolkning: Ne Tomas Johansson, SCB +46 010-479 64 26 tomas.johansson@scb.se (SCB) Statistikservice, SCB +46 010-479 50 00 information@scb.se Enhet Folkmängd: antal Referenstid Folkmängd: 31 december respektive år Datatyp Folkmängd: Stock Kalenderkorrigerad Folkmängd: Ne

Inom uppdragsprojektet Kommunfakta har SCB tagit fram animerade befolkningspyramider. De har här gjorts tillgängliga för alla kommuner och län. Handledning: Man väljer en kommun, ett län eller riket. Då visas en befolkningspyramid (liknande bilden, fast större) som stegar sig fram år för år, från 1968 till 2018 direkt demografiskt innehåll starkt motiverad. SCB har därför för avsikt att inom kort i annat sammanhang publicera ytterligare historiska befolkningsdata, bland annat belysande fruksamheten och dödligheten för kohorter av födda. För urvalet av tabeller och för innehållet i noter och kommentarer ansvarar f.d. avdelningsdirektören Margi

Skövde – WikipediaStockholms län – Wikipedia

Statistikmyndigheten SCB förser samhället med statistik för beslutsfattande, debatt och forskning Välkommen till SCB:s statistikpaket! BEFPAK-Befolkningsförändringar helår 2020, Tabell 121 finns nu tillgängling Folkräkningen innehåller uppgifter om alla personer som var skrivna i Sverige vid olika årtionden. Ca 21 miljoner personer finns sökbara. Information om en person i folkräkningen kan ge viktiga grunddata till att gå vidare in i andra arkivhandlingar, exempelvis kyrkböckerna Linus Garp, befolkningsstatistiker på SCB, poängterar att siffran över hur många som dog förra året fortfarande är preliminär och sannolikt kommer att skrivas upp med 300-700 personer på grund av eftersläpning av registreringen Trots det är drygt 6 000 avlidna ändå runt 30 procent färre än det antal som registrerades fram till den 31 januari 2020 i Folkhälsomyndighetens statistik

Sveriges framtida befolkning 2012-2060 I denna rapport redovisas en prognos över befolkningsutvecklingen på nästan 50 års sikt, 2012-2060. Under prognosperioden antas befolk-ningen öka med drygt 2,1 miljoner, eller 22 procent, till 11,6 miljoner. Att befolkningen ökar beror både på att det antas födas fler än det dö Befolkning Befolkningsframskrivningar Befolkningsstatistik Folkmängd Medelålder Befolkningstäthet Medelfolkmängd Utrikes födda Utländska medborgare Befolkningsförändringar Födda Döda Flyttningar - inrikes och utrikes Hushåll Gifta, Skilda och Änka/änkling Medborgarskapsbyten Partnerskap Asylsökande Utländsk/svensk bakgrund Adopterad Tomas Johansson, SCB +46 010-479 64 26 tomas.

Sveriges befolkning - Statistikmyndigheten SC

 1. SCB:s mikrodataregister; Klassifikationsdatabasen; Sök i dokumentationer; Om dokumentationen; Klassifikationer och standarder; Kvalitet och framställning; Statistiska metoder; Statistikguide
 2. Om SCB; In English; A-Ö; Lättläst; Kontakt; Sök Meny. Sök >> Statistikdatabasen >> Utbildning och forskning >> Befolkningens utbildning >> Befolkning 16-95+ år efter region, utbildningsnivå, ålder och kön. År 2008 - 2019. 1 Välj tabell. 2 Välj variabel. 3 Visa tabell. Befolkning 16.
 3. Kvarteret revs 1992-1994. Enligt en undersökning av Alasdair Rae vid University of Sheffield från 2018, återfinns Europas mest tätbefolkade kvadratkilometer i Barcelona med drygt 53 000 invånare. Södermalm i Stockholm var på sjätte plats på den listan med drygt 26 000 invånare
 4. Befolkning och annan kommunstatistik. Hos Statistiska Centralbyrån, SCB, finns den samlande statistik för Trelleborg. Uppgifterna finns samlade i SCB:s statistikdatabas. Där kan du ta fram egna tabeller. I SCB:s tjänst Kommunen i siffror kan du jämföra Trelleborg med andra kommuner
 5. Befolkning per 2020-12-31: Kommundel. Antal 2019. Antal 2020. Östersund. 30 682. 30 788. Frösön. 11 796. 11 788. Sunne. 1 300. 1 305. Näs. 790. 780. Lockne. 1 529. 1 516. Marieby. 612. 617. Brunflo. 12 578. 12 637. Kyrkås. 342. 347. Lit. 2 808. 2 846. Häggenås. 1 140. 1 148. Norderön. 145. 142. Totalt. 63 779. 63 98
 6. Västerviks kommun publicerar befolkningssiffror som kommer från Statistiska centralbyrån SCB två gånger om året på kommunwebben. Du kan se statistik om hur många som fötts, dött, flyttat till- och från Västerviks kommun under det senaste året eller halvåret

2015 nådde Skånes befolkning 1,3 miljoner medan Östdanmarks befolkning passerat 2,6 miljoner. Sista december 2015 bodde det mer än 1,3 miljoner i Skåne, visar den seneste befolkningsstatistik fra SCB. Samlat sett har befolkningen i Skåne ökat med 14 719 personer under 2015 de invånare där uppgift om utbildning saknas. De utgör mellan en och två procent av befolkningen 20-64 år beroende på kommun. Källa: Egna bearbetningar/SCB 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Hallstahammar Surahammar 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Sala Västerås Arboga Kungsör Hallstahammar Köping Norberg Fagersta Skinnskatteberg. Källa: SCB. Sundbyberg har fortfarande en av Sveriges snabbast växande befolkningar med en genomsnittlig tillväxt på 3,5 procent under de senaste 5 åren. Stadens befolkningsstruktur visar att vi är få äldre och många i den så kallade familjebildande åldern Kommunfakta från SCB. Varje år sammanställer Statistiska centralbyrån (SCB) nyckeltal kring varje kommun i Sverige. Med en enda sökning får du en heltäckande bild av en kommun med hjälp av statistik om befolkning, utbildning, jobb och inkomst, politik, ekonomi, bostäder, transporter och markanvändning >> Statistikdatabasen >> Miljö >> Strandnära markanvändning >> Stränder och öar >> Befolkning och bebyggelse på öar utan fastlandsförbindelse med bro. År 2010 - 2018 1 Välj tabel

Folkmängd i riket, län och kommuner 31 december 2020 och

 1. Källa: SCB. Befolkningsmängd per kommun. Här kan du se befolkningen i Sveriges 20 största kommuner per 31/12 2020. Kommun. Invånare. Ökning. Stockholm. 975 551. 1 477. Göteborg. 583 056. 3 775
 2. Enligt SCB:s statistik var endast 43% av Sveriges befolkning sysselsatta i arbete förra året. Detta när man tittar på faktisk befolkning och alltså inte räknar bort sådana som av olika anledningar inte ska räknas till arbetskraften.Lite drygt fyra av tio personer i landet försörjer alltså på ett eller annat sätt övriga nästan sex av tio
 3. st tre års eftergymnasial utbildning än bland både utrikes- och inrikesfödda män
 4. Källa: SCB. Diagrammet ovan visar andel av befolkningen fördelat på ett-årsklasser för Haninge kommun, Stockholms län och Sverige totalt. Haninge kommun har en större andel barn än både länet och riket. Nästan en fjärdedel av Haninge kommuns invånare är mellan 0-18 år
 5. SCB: Minsta befolkningsökningen på 15 år Uppdaterad 22 februari 2021 Publicerad 22 februari 2021 Så lite som den svenska befolkningen växte förra året har den inte gjort på 15 år
 6. Befolkning avser totalbefolkningen 2019-12-31 REGINA Uttagssystemet för regionala indelningar: här SCB:s öppna geodata: här. Kontakta oss: Frågor om karttjänsten samt tätorter, småorter, fritidshusområden, handelsområden:mark.vatten.gis@scb.s

Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen. Folkmängd 2020-12-31 efter region och åldersgrupp Demografi och statistik: Vill man studera delkomponenterna i befolkningsförändringar närmare så får man gå till SCB:s Databaser och ta fram statistik om Befolkning: födda, döda, flyttningar, ålder etc. Kontakt: epost: regionalt@scb.se. Senast uppdaterad: 2019-03-2 Källa SCB, Artikel - Svensken flyttar i snitt elva gånger Fler än 10 miljoner invånare 2020 Enligt Statistiska centralbyråns prognoser kommer Sveriges befolkning att ha passerat 10 miljoner till år 2020 och fram till år 2050 beräknas befolkningen vara närmre 11,3 miljoner Storgöteborg eller Stor-Göteborg är en av SCB definierad [1] storstadsregion som inkluderar och omger Göteborg.Regionen är belägen i Västsverige.Huvuddelen tillhör Västra Götalands län, med undantaget Kungsbacka kommun vilken tillhör Hallands län.Till utsträckningen är Storgöteborg identiskt med Göteborgsregionens kommunalförbund Källor: OECD, SBU, Afasiförbundet, SCB. Förstå. 0,5 % har diagnosen utvecklingsstörning (ungefär 50 000 personer). 14 % av befolkningen har svag begåvning. Definitionen av svag begåvning är att man har mellan 70 och 85 i IQ. Det är teorin om normalfördelning som säger att 14 % av befolkningen befinner sig inom det spannet

Befolkning 16-74 år efter region, utbildningsnivå, ålder

Befolkning (invånare, inbyggare) avser fördelningen av en folkmängd inom ett geografiskt begränsat geografiskt område, enligt vetenskapen demografi.I Sverige tas statistik över befolkningen fram av Statistiska centralbyrån, SCB.Befolkningsstatistiken baseras på de uppgifter om folkbokförda personer som Skatteverket lämnar till SCB Arbetskraftsundersökningarna (AKU) är en undersökning som har genomförts regelbundet i Sverige sedan maj 1959, med syftet att beskriva utvecklingen på arbetsmarknaden för hela landets befolkning i åldern 15-74 år (fram till år 2000 användes åldrarna 16-64 år) [1].Sedan augusti 1960 har Statistiska centralbyrån (SCB) ansvaret för undersökningen Regionstatistik; befolkning och hushåll Demografi. Hälsoläget i VG. Interaktiv rapport (pbi) SCB. Befolkningsstatistik Kolada. Statistikverktyg befolkning SCB. Boende, byggande och bebyggelse SCB. Människorna i Sverige Sverige i siffror Minimera. Statistikdatabaser. VGR. Statistikdatabas, Demografi Göteborgs stad.

Befolkning efter födelseland, ålder och kön

Befolkning efter ålder och kön

Västerås befolkning växer mest i länet I dag publicerar SCB färska befolkningssiffror för 2020 för kommuner runt om i landet. Bilden är tydlig: befolkningen växer på många håll. I Västmanland är det Västerås som ökar mest SCB:s avsnitt om demografi och integration.Demografi är vetenskapen om befolkningens fördelning, storlek och sammansättning. Demografisk statistik innehåller bland annat information om befolkningens födelseland, ålder, kön och medborgarskapsland Gällande Stockholms län räknar SCB med cirka 2 400 000 invånare i länet år 2030. [20] Men denna befolkningsprognos skulle länets befolkning ökat med 27 165 invånare under det första prognosåret, 2010. Den egentliga siffran var dock betydligt högre, nämligen 35 161 [21]. Se även. Stockholms histori Befolkning. Varberg har unika möjligheter med sitt läge, havet och naturen. Visionen skapar förutsättningar för tillväxt i hela kommunen och en fantastisk livsmiljö. Befolkningsprognosen baseras på statistik från SCB samt kommunens planerade bostadsbyggnation för den aktuella perioden SCB, Box 24300, 104 51 Stockholm | SCB, 701 89 Örebro | 010-479 40 0

KOMMUNFAKTA 2018. Här nedan visas en sammanfattning av senaste kommunfakta från SCB, för mer information klicka på länkarna i slutet av texten. Befolkning Senaste kommunfakta för Vännäs som levererats av SCB (aug. 2018) visar att befolkningen i Vännäs kommun ökat med totalt 362 personer mellan åren 2010 och 2017. Den 31 december 2017 bodde 8776 personer i kommunen, varav 4486. StartBefolkning, arbete, byggande. Lyssna. Informationstjänst Befolkning, arbete, byggande. Publicerad 2017-08-18. Uppdaterad 2021-02-22 11:37. Sala kommun, Tekniska kontoret. SCB Kommunfakta för Sala kommun framställs årsvis av Statistiska centralbyrån och innehåller statistik om alla som bor eller arbetar i kommunen TRENDBROTT: Stockholms befolkning minskar . Inrikes . 23 februari 2021 . kl. 16.46 . 105 . 105. 0. 0. 0. Enligt statistik från Statistiska centralbyrån, SCB, över fjolåret flyttade fler människor från än till Stockholm. Många flyttar till kranskommunerna men även till andra delar av landet

Befolkningspyramider, animatione

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation Befolkningsökningen har generellt varit mindre i de östra delarna av Skåne. Antalet tätorter som har en positiv befolkningsförändring är fler än de som har en minskande befolkning. Källa: Region Skåne/SCB Publiceringsår: 2018 Taggar: 2005-2015, Befolkningsmängd, Befolkningsökning, Befolkningstillväxt, Tätort, Tätorte SCB:s uppdelning av områden. Vill du ha statistik över ett ännu mindre område så har SCB en annan indelning. Den heter NYKO6-områden. De är relativt små geografiska områden, med cirka 300-2 000 invånare. Det finns även NYKO6-områden med ännu mindre eller ingen befolkning. De omfattar ofta landsbygd eller ett industriområde

SCB definierar en tätort som en sammanhängande bebyggelse med minst 200 invånare där det inte är mer än 200 meter mellan de flesta av husen. Med den här definitionen bor 87 procent av Sveriges befolkning i en tätort.7 Ibland tolkas den här siff-ran som att 87 procent av Sveriges befolkning bo Källa: SCB. Senast uppdaterad 2021-02-24. Befolkning i Sävsjö kommun, 31 december 2019 var 11677 personer. födelseöverskott 14 personer (födda 137 barn, döda 123 personer) flyttningsnetto 33 personer (inflyttade 700 personer, utflytatde 667 personer) Inrikes och utrikes födda

Det senaste om SCB, Statistiska centralbyrån. Läs nyheter, artiklar och se tv-klipp om SCB, Statistiska centralbyrån på Aftonbladet.se. Både Kiruna och Gällivare minskade sin befolkning under 2019 jämfört med 2018 enligt statistik från SCB. Kiruna har minskat befolkningen med 125 personer, folkmängden den 31 december 2019. Befolkning och statistik i Trollhättan. Kontakt. Person. Samhällsplanerare Frida Fredriksson 0520-49 51 58. Statistiska Centralbyrån (SCB) Statistik på Sveriges kommuner och landstings webbplats (SKL) Statistik på Västra Götalandsregionens webbplats (VGR) Regionfakta.com

Örebro kommun – Wikipedia

Befolkning. Kristianstads kommun har drygt 86 000 invånare. Knappt hälften av invånarna, omkring 40 000, bor i staden Kristianstad. Till ytan är Kristianstad den största kommunen i Skåne om man räknar med vattendragen. Kommunens yta är 1 346 kvadratkilometer med vattendragen inräknade E-post befolkning@scb.se Therese Karlsson Tfn 019 - 17 66 21 E-post befolkning@scb.se Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges. Ämnen. Politik; Taggar Befolkningen i sydvästra Skåne, som sedan 80-talets slut haft den kraftigaste folkökningen av de fyra regiondelarna, ökade med 7 440 personer och nordvästra Skåne ökade befolkningen med 2 956 personer. Av Skånes totala folkökning motsvarar det 53 respektive 26 procent. Källa: SCB. Flyttmönster Befolkning kvartalssiffror Nuläge Tidsserie Analys. Senast uppdaterad: 2021-02-23. Förklaring SCB:s register över totalbefolkningen (RTB) får dagligen ändringsmeddelanden från folkbokföringen. Utgångsmaterialet för förändringsuppgifterna är de rapporter om födelser,. Befolkning Den 31 december 2020 hade Värnamo kommun 34 530 invånare, vilket är 30 färre året innan. Invånarantalet har ökat stadigt de senare åren, och 2020 blev därmed ett trendbrott

Kommuner i siffror - Statistiska Centralbyrå

PressbilderLyckliga gatan | Kalla krigets historia

SCB:s statistikpake

Källa: SCB, bearbetat av Folkhälsomyndigheten. Metod. Uppgifterna kring sysselsättning kommer från Statistiska centralbyråns (SCB) arbetskraftsundersökningar (AKU) 2006-2019. AKU är en urvalsundersökning där ett slumpmässigt urval av befolkningen i Sverige tillfrågas om bland annat arbete och arbetslöshet (7) Här hittar du olika typer av statistik om regional utveckling Befolkning. Befolkning kvartalssiffror Befolkningsstruktur Befolkningsutveckling 1805-2020 Befolkningsförändring 25 år Befolkningsförändring senaste året Folkmängd 31 december; ålder Andel 65 år och äldre av befolkningen Andel barn 0-15 år av befolkning

Storstockholm – Wikipedia

Sök i Folkräkningar (Sveriges befolkning) - Riksarkivet

KN varukoder. Svenska Sök KN-kod. Du kan söka på två olika sätt: Ange ett KN-nummer. Du får då den självförklarande texten till det sökta numret För att befolkningen ska reproducera sig själv måste varje kvinna i genomsnitt föda 2,1 barn. Under 2008 var den summerade fruktsamheten för kvinnor 1,91, E-postbefolkning@scb.se. BEFOLKNING Befolkningens storlek och förändringar SCB Befolkningens sammansättning SCB Befolkningsframskrivningar SCB Invandring och asylsökande SCB BOENDE, BYGGANDE OCH BEBYGGELSE Bostadsbyggande och ombyggnad SCB Bygglovsstatistik för bostäder och SCB lokaler Byggnadskostnader SCB Intäkter, kostnader och outhyrt i SCB flerbostadshus Bostads- och hyresuppgifter SCB Fastighetspriser och.

Hagfors kommun – Wikipedia

2020 inget rekordår beträffande dödlighet i Sverige enligt SC

Befolkningen i Falkenbergs kommun fortsätter att växa för varje år. Siffror från SCB visar en ökning i kommunens två knutpunkter - Falkenberg stad och Ullared. Annat är det i Långås vars befolkning minskat mellan 2019 och 2020 Befolkning och välfärd Förvärvsinkomster och bidrag i de nordiska länderna under 1990-talet. Statistiska centralbyrån Källa: SCB, Förvärvsinkomster och bidrag i de nordiska länderna under 1990-talet It is permitted to copy and reproduce the contents of this publication Island är Europas mest glesbefolkade land. Bara en femtedel av landytan är bebodd, nästan uteslutande kustremsan. Närmare två tredjedelar av befolkningen lever i huvudstaden Reykjavík med omnejd Befolkning och språk Det tyska folket har uppstått ur ett antal olika germanska folkgrupper: franker, saxare, bayrare, schwaber, rhenländare, pfalzare med flera. Tyskland är, näst Ryssland, Europas folkrikaste stat men invånarna är ojämnt fördelade

Befolkning. Ämnesområdet omfattar statistik över den i landet stadigvarande bosatta befolkningens volym, sammansättning och förändringar, t.ex. födelse, död, äktenskap, flyttningsrörelse. Ämnesområdet täcker också statistik över sysselsättning, familjer och bostadshushåll samt befolkningsprognoser efter område Title: Historisk statistik för Sverige. Del 1. Befolkning 1720-1967: Other Titles: Historical Statistics of Sweden. Part 1. Population 1720-196 Sveriges befolkning 1880. Sveriges befolkning 1880 (ISBN 978-91-88366-90-0) innehåller basfakta om alla de 4,6 miljoner människor som var skrivna i Sverige i slutet av 1880. Uppgifterna kommer från Statistiska centralbyråns avskrifter av kyrkans husförhörslängder.Skivan är producerad av SVAR.Publiceringsår: 2010. Den senaste versionen av skivan är även anpassad upp till Mac OS 10.14.6

Scb befolkning - befolkningsstatistik första halvåret 202

Tillämpningsområde. 1 § Denna förordning innehåller kompletterande föreskrifter till lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Officiell statistik. 2 § Vad som är officiell statistik och vilka myndigheter som ansvarar för den (statistikansvariga myndigheter) framgår av bilagan. En statistikansvarig myndighet beslutar om statistikens innehåll och omfattning inom sitt. Befolkningen i Malung-Sälens kommun uppgick den 1 november 2020 till 10.112 invånare - en ökning med 25 personer jämfört med året innan. Mer befolkningsstatistik finns på SCB:S hemsida. Sidan uppdaterad 2020-12-29 a

SCB:s mikrodataregister - www

Fakta befolkningen i Tierps kommun 2021.pdf: 388 kB 2021-03-12 15.13 Fakta befolkningen i Tierps kommun 2020.pdf: 385 kB 2020-03-11 10.22 Fakta befolkningen i Tierps kommun 2019.pdf: 406 kB 2019-03-25 15.3 Befolkning. I Ånge kommun bor ca 9500 personer på en yta som är 3052 kvadratkilometer. Befolkningstätheten är ca 3 personer/kvadratkilometer. Den största delen av befolkningen bor i Ljungans dalgång. Befolkning 9 316 (2020-01-01) - 4 846 män - 4 470 kvinnor Befolkning; Stäng meny Huvudmeny Startsida. Anslagstavla Mina favoriter E-tjänster Kontakt Lyssna Language Anpassa Dölj meny Kommun och (SCB 31 december 2019) Läs mer i informationsbladen Kommunfakta här nedan. På. Foto: SCB. Befolkningen ökar med minst 0,2 procent i fyra av länets åtta kommuner jämfört med året före. Men skillnaden är stor mellan olika kommuner /B Befolkning Aktivera Talande Webb. Befolkning. Här samlar vi aktuell befolkningsstatistik. All statistik är framtagen av Statistiska Centralbyrån (SCB). Öppna data om befolkningen i Kalix från SKL:s databas Kolada. Skapad: 2013-05-17; Senast ändrad: 2020-09-14; Sidansvarig: webmaster@kalix.se; Kommun Kommun.

Befolkning 16-95+ år efter region, utbildningsnivå, ålder

Sveriges befolkning var 9.995.153 personer den 31 december 2016, alltså nästan exakt 10 miljoner. Av dem var 5,8 miljoner i arbetsför ålder mellan 19 och 65. För att bli folkbokförd i Sverige när man flyttar hit krävs att man rätt att stanna i Sverige i minst ett år, och har för avsikt att göra det. Asylsökande som väntar på beslut räknas inte in i befolkningen Den åldrande befolkningen är en utmaning för den framtida finansieringen av den offentliga sektorn. Äldreförsörjningskvoten, dvs. antalet äldre i relation till antalet i arbetsför ålder, uppgick till drygt 30 procent 2014. Enligt huvudscenariot i SCB:s befolknings­ prognos kommer kvoten att ha stigit till närmare 40 procent 2050

Befolkningstäthet - Wikipedi

SCB:s register över totalbefolkningen Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över.. SOU 2002:29 En åldrande befolkning 97 Figur 3.1. Andelar personer i befolkningen i åldrarna 0 19, 20 64 och 65 år 1950 2050 Källa: SCB. Figur 3.2. Andelar personer i befolkningen äldre än 65 respektive 80 år 1950 2050 Källa: SCB. 0 1 000 000 2 000 000 3 000 000 4 000 000 5 000 000 6 000 000 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 0-19 år 20. Den 31 december 2019 uppgick antalet invånare i Borlänge kommun till 52 590. Folkmängden har ökat med 3 909 personer de senaste tio åren. År 2019 ökade kommunens befolkning med +366 personer. I Borlänge föds det fler människor än det avlider Källa: Statistikmyndigheten SCB. Så här många bor det i Västerås. Västerås är Sveriges sjunde största kommun. Under hela 2000-talet har befolkningen i genomsnitt ökat med ungefär 1 400 personer per år, men de senaste fem åren har folkökningen varit ovanligt stor 2 Värmlands befolkning 2018 6 3 Prognos till 2040 11 3.1 Befolkningen 19 år och yngre 19 3.2 Befolkningen 65 år och äldre 24 3.3 Folkökningens komponenter 29 4 De värmländska kommunerna 2018-2040 36 4.1 Kils kommun 45 4.2 Eda kommun 48 4.3 Torsby kommun 51 4.4 Storfors kommun 54 4.5 Hammarö kommun 57 4.6 Munkfors kommun 6

Verum – WikipediaKarlskoga – Wikipedia

SCB:s uträkningar av dödlighet per månad baseras på allmänt tillgänglig statistik angående Döda efter kön, månad och år och Folkmängden per månad efter region, ålder och månad. Utöver januari 2000, med sina 10 procent högre dödlighet än april 2020, så var det även något högre dödlighet i januari 2003 och i mars 2005 (ca 3 procent och 2 procent), samt lika. Sysselsättningsgraden för hela befolkningen 20-64 år låg på 82,6 procent i slutet av 2018. De senaste tio åren har sysselsättningsgraden ökat för både inrikes födda och utrikes födda, men gapet mellan inrikes och utrikes föddas sysselsättningsgrad har kvarstått. 3. Källa: SCB. Arbetskraftsundersökningarna (AKU) Skillnad. share.scb.s Offentliggörandet av förhandsuppgifter om befolkningen för augusti 2018 flyttas fram till 25.9.2018. Instruktion för hänvisning : Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation] SCB: Karlstad får fler invånare - så har befolkningen i din kommun förändrats Alice och Noah i topp Regeringen bryr sig inte om villaägare

 • Munchkin Karten selber machen.
 • Wenigstens Englisch.
 • Schneehöhe Montafon Silvretta.
 • 888 poker play with friends.
 • Förbud att stanna.
 • Högsta domstolen funktion.
 • Open office download Mac.
 • 2.5 Zimmer Wohnung kaufen Kanton Zürich.
 • Western bälte.
 • Chanel Phone Case eBay.
 • Klimatklivet biokol.
 • How to farm gold fast in wow.
 • Allee Center Hamm Geschäfte.
 • Roger Willemsen Interviews.
 • STAND kappa Teddy.
 • Hanna Zetterström Ronja.
 • Sara Bäckmo SVT.
 • Norton Internet Security login.
 • Café Västerås centrum.
 • Armada Ernest Cline sequel.
 • Högsta domstolen funktion.
 • Vintage Venetian blinds.
 • Snigeldynamit Polen.
 • Kända albaner i världen.
 • Krumm Duden.
 • Tips när man spelar paintball.
 • Eisdisco klagenfurt 2020/21.
 • Everything £1 clothes.
 • Äppelsallad med selleri.
 • DigiArt Chemnitz.
 • Ruhrområdet ockuperas.
 • Ancho chili ICA.
 • SWB Mülheim Bewertung.
 • Onlinereciter.
 • My Roblox account.
 • Fångad.
 • Tes3mp download.
 • Boeing 787 10 seat map.
 • Ex hör av sig efter 3 är.
 • Webhallen öppettider Fruängen.
 • Emil von Behring experiment.