Home

Utvinns i Boliden

Varje år utvinns cirka 250 000 ton järnsand vid Boliden Rönnskär. Järnsanden är en biprodukt från smältverkets kopparframställning. I smältprocessen har järnsanden en viktig funktion, eftersom den är en förutsättning för att få fram högkvalitativa metaller, t ex koppar, guld och silver Bolidens produktion av övriga huvudprodukter. Vid smältverken Rönnskär och Harjavalta utvinner vi kopparsulfat. På Rönnskär utvinns också zinkklinker och järnsand ur slagg från kopparproduktionen, två exempel på vidareförädling av material Fram till 2024 räknar Jan Moström med att Boliden ska utvinna 12 000 ton molybden. - Eftersom det följer med vår ordinarie verksamhet, när vi bryter koppar, så är det välkommet tillskott. Marie Feu består av granulerad slagg, och utvinns som en biprodukt från Boliden Rönnskärs kopparframställning. Järnsanden har goda isolerande och dräne - rande egenskaper, vilket gör den lämplig som konstruktionsmaterial vid väg- och husbyggnation. Den höga korndensiteten och kantiga formen gör järnsanden utmärk Boliden är en av världens främsta zinkproducenter och ledande i Europa när det gäller produktion av koppar och nickel. Globalt är vi även en av de främsta aktörerna för återvinning av elektronik och bly från batterier. Merparten av våra metaller säljs till industrikunder

Om Boliden Rönnskär - järnsan

Välkommen till Geopraktisk

Övriga produkter - Bolide

Vi är ett högteknologiskt metallföretag med egna gruvor och smältverk som arbetar långsiktigt med att garantera samhällets tillgång till bas- och ädelmetaller - från brytning av malm (mineraler) till produktion och leverans av högkvalitativ metall till Industrin. Vår produktionskapacitet är hög och bygger på erfarenhet, innovation och avancerad. Boliden järnsand utvinns som en biprodukt från Boliden Rönnskärs kopparframställning. Materialet har mycket goda isolerande och dränerande egenskaper, vilket gör att den passar bra som konstruktionsmaterial vid väg- och husbyggnation 300 - 600 m under markytan. Malmen transporteras till anrikningsverket i Boliden där guld och tellurcement utvinns. Industriområdet är ca 3,5 ha och inrymmer dagbrott (ej i drift), vattenreningsanläggning, vattenbassänger, vägar, planer, kontorsbyggnader

Molybden utvinns i Sverige - Ny Tekni

Hos Boliden Rönnskär i Skelleftehamn höjer man ribban med en ny lakningsanläggning för utvinning av metall från restmaterial, och nu pågår en inkörningsprocess av anläggningen.Nästa år ska anläggningen tas i full drift tillsammans med ett nytt slutförvar för processavfall.. I smältverket Rönnskär, Bolidens största produktionsenhet, produceras främst koppar, guld, silver. Järnsand utvinns som en biprodukt från Boliden Rönnskärs kopparframställning, där basen är råvaror från gruvor och olika återvinningsmaterial. Järnsand, eller granulering som materialet kallas i regionen, innehåller vanligt förekommande mineraler som förenats till en kemiskt stabil glasartad förening Järnsand utvinns som en biprodukt från smältverkets kopparframställning, där basen är råvaror från gruvor och olika återvinningsmaterial, t ex elektronikskrot. Järnsand, eller granulering som materialet kallas i regionen, innehåller vanligt förekommande mineraler som förenats till en kemiskt stabil glasartad förening

Bolidens ansökan om att gå vidare i processen för att få bygga en ny gruva avslogs. En investering på 15 miljarder och tusentals nya jobb i kommunen hänger nu i luften. Beslutet, som innebär att det behövs ett miljötillstånd redan i undersökningsarbetet, lägger dessutom fast en ny praxis för alla framtida gruvprojekt i Sverige, och kommer få långtgående konsekvenser Boliden - Är verksamma Störst andel av råvarorna består av koppar, nickel, bly och zink, som vidare utvinns runtom den europeiska marknaden. Filo Mining Corp - är ett kanadensiskt gruvbolag. Idag utförs exploatering utav främst koppar, guld och silver, med störst produktion inom Sydamerika Surmagade bakterier är hejare på att utvinna mineraler. Därför satsar Boliden nu 25 miljoner kronor på en pilotanläggning där bakterierna gör jobbet. Vinsten blir enligt forskarna bättre miljö och lägre kostnader än traditionella metoder Boliden Rönnskär gör metall av vardagsskrot och bedriver samtidigt avancerad forskning om metallåtervinning. - Forsknings- och utvecklingsverksamheten är prioriterad och är viktig för.

Produktion. Produktionen av malm för metallutvinning i Sverige har satt nya rekord varje år sedan 2010. 2012 producerades sammanlagt 72,4 miljoner ton malm, framför allt på grund av ökad produktion av Bolidens koppargruva Aitik och LKAB:s järnmalmsgruva Kiirunavaara. [1] [2] Före 2010 var produktionsrekordet från år 1974 på 54 miljoner ton. 1974 var även det år då Sverige. Järnsand utvinns som en biprodukt från Boliden Rönnskärs kopparframställning, där basen är råvaror från gruvor och olika återvinningsmaterial. Järnsand, eller granulering som materialet kallas i regionen, innehåller vanligt förekommande mineraler som förenats till en kemiskt stabil glasartad förening Boliden AB är ett metallföretag med rötterna i Bolidengruvan, i Boliden i norra Västerbotten. Bolidens verksamhet är inriktad på de första stegen i förädlingskedjan som är prospektering, gruvbrytning och anrikning, smältning, raffinering samt återvinning. Återvinning av metaller, där Boliden är en av de ledande aktörerna i världen, är en växande del av verksamheten Ny metall utvinns i Aitikgruvan. Lyssna från tidpunkt: När det nya anrikningsverket tas i bruk vid Bolidens koppargruva Aitik utanför Gällivare, kommer en ny metall att utvinnas Hittills har mänskligheten bara lyckats utvinna 170 000 ton guld. Samlar man ihop allt guld som utvunnits skulle det bilda en kub bara 20,5 meter. Boliden har sedan starten 1930-talet producerat 31 kubikmeter guld, vilket motsvarar en kub drygt 3 meter

Boliden har beslutat att investera 750 miljoner kronor i en lakningsanläggning vid Rönnskär för att utvinna mer metall från restmaterial Boliden AB är ett metallföretag med rötterna i Bolidengruvan, i Boliden i norra Västerbotten.Bolidens verksamhet är inriktad på de första stegen i förädlingskedjan som är prospektering, gruvbrytning och anrikning, smältning, raffinering samt återvinning. Återvinning av metaller, där Boliden är en av de ledande aktörerna i världen, är en växande del av verksamheten

Mikael Staffas - ny CFO på Boliden - Boliden

Produkter - Bolide

 1. Ädelmetallerna silver och guld finns endast i mycket små halter i jordskorpan, och även i många malmer förekommer de endast i låga halter och utvinns som biprodukter vid brytning. Silver finns ibland i små mängder ihop med blymalm (till exempel i Sala), guld ihop med kopparmalm (till exempel i Falun, Boliden, Aitik)
 2. I projektet VectOre, som bland annat finansieras av Boliden, undersöker forskare vid Luleå tekniska universitet de geologiska förutsättningarna att bredda brytningen i befintliga gruvområden. Här kan till exempel ett dolomitstråk som ligger i direkt anslutning till gruvan i Garpenberg vara intressant
 3. Guldpriserna är rekordhöga, och i slutet av året öppnar Boliden en ny guldgruva i Kankberg. I Kankberg ska också den sällsynta halvmetallen tellur utvinnas
 4. Det är i första hand zink och silver som utvinns i Garpensbergsgruvan, men malmen här innehåller även bly, koppar och guld. Boliden som äger gruvan vill förstås tillvarata det mesta av de.
 5. Kl. 09:23, 4 jan 2021 0 Aktieanalys För den som söker hävstång i en förbättrad konjunkturutveckling, och exponering mot elektrifieringstrenden med exempelvis elbilar, så kan gruv- och metallbolaget Boliden vara en extra krydda till portföljen. Aktien handlas idag till 9 gånger 2021 års förväntade rörelseresultat
 6. Det tekniska utfallet från testerna i smältverk utvärderas för närvarande av Boliden för att utreda om kvarts innehållande guld från Fäbodtjärn kan levereras direkt till Boliden Rönnskär vid gruvdrift. Detta alternativ innebär för Botnia Exploration att det tonnage som utvinns vid brytning av fyndigheten inte behöver anrikas,.
 7. Boliden köper gruvan Kevitsa i norra Finland. I gruvan utvinns nickel, koppar, guld och platina och produktionen har varit igång sedan 2012. Boliden betalar kontant 712 miljoner dollar på skuldfribasis, motsvarande sex miljarder kronor, skriver bolaget i ett pressmeddelande. Säljare är First Quantum

Boliden köper gruvan Kevitsa i norra Finland. I gruvan utvinns nickel, koppar, guld och platina och produktionen har varit igång sedan 2012 Flera tusen nya jobb och större tillgång till koppar som behövs för klimatomställningen. Det hade Boliden kunnat skapa i Älvsbyn - men regeringen sätter käppar i hjulet. Andra företag har redan valt bort Sverige på grund av krånglet och snart kan det anrika svenska metallföretaget välja att gå samma väg

Det nya femåriga avtalet innebär att Boliden satsar 17 miljoner kronor på forskning och utbildning på LTU inom ämnesmorådet Processmetallurgi, det vill säga hur basmetaller utvinns och återvinns.LTU stärker därmed sin roll ytterligare som ledande forskningscentrum inom metallurgisk forskning Utvinner kan beskrivas som erhåller ur naturen. Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av utvinner samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket - Men vi har inget som i dag utvinns, säger David Högnelid, marknads- och kommunikationschef på LKAB:s division Specialprodukter. Stor risk. En annan svensk gruvjätte, Boliden, har heller inget att erbjuda i dagsläget, enligt bolaget Tervetuloa! Bolidenin internetsivujen viralliset kielet ovat ruotsi ja englanti. Suomeksi löydät Bolidenin Suomen yksiköitä koskevat tiedot kohdasta Toimipaikat sekä kaikki sivut Ura Bolidenissä -otsikon alla - Nja, tekniken som behövs för att utvinna litiumet på ett hållbart sätt finns, men när priserna är så låga som de varit tidigare har den inte varit möjlig att använda, i stället har producenterna kört på med gamla anläggningar, säger mineralekonomen Magnus Ericsson på företaget Raw Materials Group, som nyligen blev uppköpt av en amerikansk koncern

Aitikgruvan - Wikipedi

 1. Hur mycket guld finns det kvar att utvinna och vad händer om guldet tar slut? Hittills har man upptäckt 244 000 ton guld på jorden - cirka 187 000 ton har producerats och de obrytna tillgångarna i jorden uppgår till ungefär 57 000 ton. Nuförtiden kommer guldet främst från tre länder, Kina, Australien och Sydafrika
 2. Det finns viktiga framtidsmetaller i vårt område, men Boliden tvekar om det lönar sig att utvinna dem. LKAB tittar däremot på nya råmaterial som finns i deras sanddeponier. Men över lag är intresset ljummet för att starta nya gruvor
 3. eraler
 4. Det finns viktiga framtidsmetaller i vårt område, men Boliden tvekar om det lönar sig att utvinna dem. LKAB tittar däremot på nya råmaterial som finns i deras sanddeponier. Men över lag är.

Boliden AB - Wikipedi

Johan Fant har från och med den 8 januari 2009 utsetts till Ekonomi- och Finansdirektör (CFO) för Bolidenkoncernen. - Genom utnämningen av Johan Fant har Boliden fått en Ekonomi- och Finansdirektör med bred och internationell erfarenhet inom redovisning, controlling och finans Boliden har investerat cirka 6 miljarder kronor för att fördubbla gruvbrytningen och anrikningen i Aitik från dagens 18 miljoner ton malm per år till 36 miljoner ton. Det är den största investeringens i Bolidens historia och gör att Aitikgruvan med närmare 500 anställda kommer att leva ytterligare tio år fram till 2025 - garanterat

Boliden Rönnskär i Skellefteå är ett av världens mest effektiva kopparsmältverk. Nu ska produktionen bli ännu mer effektiv genom att restprodukterna, stoftet från de olika processerna vid Rönnskär, tas om hand och processas ytterligare i en ny lakningsanläggning. Därmed utvinns mer metall samtidigt som man minskar materialet som behöver deponeras Boliden Aitik. 3,462 likes · 95 talking about this. Aitik, strax söder om Gällivare i Norrbotten, är Sveriges största koppardagbrott. Här bryts kopparkis innehållandes koppar, guld och silver. Med.. Boliden köper gruvan Kevitsa i norra Finland. I gruvan utvinns nickel, koppar, guld och platina.. Zink utvinns ur stoft som bildas när galvaniserat järnskrot återvinns i stålverk, koppar och ädelmetaller från elektronikskrot. I Bolidens zinkgruvor förekommer bly som en bimetall Skadeståndskraven från chilenska medborgare mot Boliden är för gamla, enligt domen i hovrätten. Båda parter uttrycker en besvikelse över att domstolen inte ger något utlåtande i sakfrågan

Metallmalmer utvinns nu mer än någonsin tidigare i den finska gruvdriftens historia. Utvinningen av metallmalmer har ökat med 13 procent och utvinningen av industrimineraler med 7 procent sedan 2016. Dessa uppgifter framgår av en branschrapport om gruvbranschen som publicerades den 21 november Berätta något om Boliden som inte är allmänt känt! - Boliden är en av världens största återvinnare av elektronikskrot. Vid vårt kopparverk i Rönnskär i Skelleftehamn återvinns årligen 120 000 ton skrot, som sedan utvinns till bland annat koppar, guld och silver • Boliden arbetar med att börja utvinna Rävlidenfyndigheten, några kilometer från den befintliga gruvan i Kristineberg Räknat i kilo hamnar, inte helt oväntat, blybatterier i topp. Varje år skickas 33 000 ton blybatterier från Sveriges alla hörn till Boliden Bergsöe i Landskrona. Här utvinns blyet, för att därefter användas som råvara i nya batterier. Den värme som alstras i processen utnyttjas som fjärrvärme i regionen

Björn Koorem, ny områdeschef för Aitik - Boliden

Därutöver utvinns guld och så kallade platinagruppmetaller. Under 2015 producerades 8 805 ton nickel, 17 204 ton koppar, 400 kilogram guld, 992 kg platina och 784 kilogram palladium. Kevitsa-gruvan har 380 anställda och 200 entreprenörer. Boliden har cirka 5 000 anställda Positivt test av Botnias guldförande kvartsgång i Bolidens smältverk i Rönnskär tor, mar 23, 2017 12:32 CET Resultatet tyder på att företagen tillsammans kan ha hittat en alternativ kvartsleverantör för Boliden - och samtidigt utvinna både guldinnehåll och kvarts i Botnias guldfyndigheter i Vindelgranseleområdet i Västerbotten Men det finns också andra ämnen i marken - uran, zink, koppar och nickel. Brytningen ska ske i dagbrott som tar stor plats och kräver att de som bor i området måste flytta. Hur bolaget tänker sig hantera uranet som medföljer vid brytningen av vanadin är oklart. För att utvinna uran i Sverige, krävs tillstånd från regeringen

Kristinebergsgruvan, Västerbotten

Regeringen vill nu kartlägga behovet av metaller som behövs vid utvecklingen av ny teknik. I uppdragen som ska genomföras av Sveriges geologiska undersökning (SGU) och Tillväxtanalys ingår också att se över möjligheterna att utvinna dessa metaller ur gruvavfall i Sverige Nu höjer man ribban ytterligare med en ny lakningsanläggning som kan utvinna metall från restmaterial, vilket minskar mängden avfall som behöver deponeras. Linn Andersson, platschef på Boliden Rönnskär, berättar mer. - Fokus den närmaste tiden ligger på att ta ut mer metall ur våra material och få ut dem i produkter Bolidens kopparsmältverk producerar koppar men även guld, silver, bly och zinkklinker ur råmaterial från Bolidens egna gruvor och externa leverantörer. Nu tar man nästa steg med en ny lakningsanläggning som kan utvinna metall från restmaterial, vilket minskar mängden avfall som behöver deponeras

Den chilenska flickan Jocelyn, 11, skadades av giftigt avfall från svenska gruvbolaget Boliden. Länge var det tyst om miljöskandalen i den fattiga kåkstaden. Men nu växer protesterna och kraven på ersättning. - Jag tycker att utifrån ett mänskligt perspektiv bör både Boliden och Sverige försöka hjälpa till, säger Rolf Svedberg till Expressen Gruvkoncernen Boliden har beslutat att satsa 475 miljoner i Kankberggruvan utanför Bolidens samhälle, där man vill utvinna guld och jordartsmetallen tellur

Verksamhet - Bolide

På samma sätt som Boliden sänder restprodukter till andra företag, som kan utvinna metaller och andra ämnen ur dem, så tar Boliden också emot andra metallföretags restprodukter - som vi i vår tur utvinner. Sammantaget innebär det att mängden slutavfall, som behöver deponeras, kan minimeras. Bolidens leveranser till Promel 1984-198 Gruvbolaget Boliden har i långa tider varit Sverige största producent av guld, koppar, bly, silver och zink Så länge man bröt gruvan i själva Boliden var man också världens största producent av arsenik. Bägge sakerna är biprodukter från företagets koppargruvor. I dessa får man oftast också bly, zink och silver som biprodukter. När det gäller guld så återvinner man dessutom. autogenkvarnen är förhoppningen att utvinna en så liten totalenergi som möjligt i slutändan. Problemet som finns idag för Boliden är att när den svårmalda malmen kommer in till anrikningsverket så kan autogenkvarnens genomsättning nästan halveras, från 110 ton/timme (lättmald malm) jämfört med 60 ton/timme (svårmald malm) Boliden behandlar elektronikskrot i ett smältverk - en så kallad kaldo­ugn - där plasten i kretskorten förbränns och återvinns som energi. Utvinning: Utvinns ur malmen columbit-tantalit - även kallad coltan - som förekommer som så kallad konfliktmineral Gruva Län Kommun Innehavare Mineral I drift sedan; Aitik: Norr-botten: Gällivare: Boliden Mineral AB: Guld, koppar, silver: 1968: Malmberget: Norr-botten: Gällivar

Användningsområden - Järnsan

Boliden är ett ledande europeiskt metallföretag med kärnkompetens inom prospektering, gruvdrift, smältverk och återvinning.Huvudmetallerna är zink och koppar.Andra viktiga metaller som utvinns och framställs är bly, guld och silver.Verksamheten bedrivs i två affärsområden: Gruvor och Smältverk.Bolaget har cirka 4 600 anställda och en omsättning på cirka 30 miljarder kronor per. Urban mining, konfliktmineraler och världsledande metallåtervinning i Boliden. Så utvinns, används och återvinns ovanliga metaller i våra el-prylar. Elektronikbranschens utmaningar. Slutna kretslopp är slutmålet, men hur ska elektronikbranschen ta sig dit? En elprodukts livscykel Efter den senaste tidens prisrally är marknadspriset på så mycket guld dock ungefär 450 miljoner kronor.</p> <p>Dessutom ska Boliden utvinna 41 ton av den sällsynta, svåråtkomliga metallen tellur.</p> <p>- Det är en kombination av höga tellurpriser och en ny metod som vi utvecklat för att utvinna tellur med en varmlakningsprocess, som gör att vi satsar på metallen, säger Lennart. Idag finns flera gruvor där guld utvinns som biprodukt. Aitikgruvan som ligger 15 kilometer utanför Gällivare är en koppargruva som utvinner hela 1500 kg guld varje år där guld, kobolt och silver är biprodukter av huvudbrytningen av koppar. Christina forskar på om hur man kan utvinna ädla metaller ur Pyrit, -kattguld kallat i folkmun

Nordic Investment Bank - NIB finansierar BolidensGarpenbergs gruva (Gruva) - DigitaltMuseumÄdla metaller göms i elektronikskrotet | sskbloggen

Boliden har för de metaller som utvinns idag, säger Linn. Däremot anses koppar vara en metall med stor framtidspotential och med goda förutsättningar att öka i efterfrågan Välkommen till Geopraktisk. bransch (-en/-er): (English: branch of industry/line of trade) företag och människor som jobbar tillsammans för att skapa en viss typ av vara eller tjänst.Till exempel skapar gruvbranschen metaller som varor. Kallas även -näring eller -industri i sammansättningar, till exempel gruvnäring eller gruvindustri I Bolidens koppargruva i Aitik utanför Gällivare utvinns inte bara koppar. Det har även blivit en riktig guldgruva. Trots att guldet utgör drygt 2,3 ton. Boliden är ett ledande europeiskt metallföretag med kärnkompetens inom prospektering, gruvdrift, smältverk och återvinning. Huvudmetallerna är zink och koppar. Andra viktiga metaller som utvinns och framställs är bly, guld och silver. Verksamheten bedrivs i två affärsområden: Gruvor och Smältverk. Bolaget har cirka 4 40

Med anledning av minskad efterfrågan drar Boliden ner produktion av zinkmetall vid smältverken i Finland och Norge. Personalstyrkan minskar också Fajalit fin har samma kornstorlek som Baskarpsand B44 0,2-0,7 mm. 40 säckar på en pall Allmänt Fajalit fin är ett järnsilikat, vilket utvinns vid Bolidens kopparframställning i Rönnskärsverken Malmen utvinns på Rönnskärsverken i Skelleftehamn, 2009 fick Aitik en egen spåranslutning, samtidigt som Boliden AB skaffade sig egna malmvagnar för transporterna GÄLLIVARE GÄLLIVARE Aitikgruvan har fått tillstånd att öka sin produktion från 36 miljoner ton per år till 45 miljoner ton

Men malmen var komplex och det var svårt att utvinna metallerna. I maj 1925 bildades Västerbottens Gruvaktiebolag och Skellefteå Gruvaktiebolag. - I början av 1930-talet bestämde man sig för att anlägga smältverket Rönnskär i Skelleftehamn för att hantera malmen, säger Jan Moström, affärsområdeschef på Boliden Boliden ökade för ett år sedan kapaciteten i sin anläggning för elektronikåtervinning och kan nu hantera 120.000 ton elektronikskrot per år, vilket gör den till en av de största i världen. Guiyou i Kina är dock störst och kan hantera 1,5 miljoner ton Boliden producerar metaller som får det moderna samhället att fungera. Vår affärsidé är att utvinna mineraler och producera högkvalitativa metaller på ett kostnadseffektivt och miljöanpassat sätt för att lång-siktigt möta marknadens metallefterfrågan, och skapa värde för Bolidens aktieägare Två personer skadades vid ett ras i Bolidens gruva i Garpenberg, strax före klockan 22 på söndagskvällen. Gruvarbetarna höll på att ladda för sprängning, när ett stenblock lossnade och. Boliden exporterade 1984-85 våtverksslam, totalt 20 000 ton, från Rönnskärsverken i Skellefteå kommun till staden Arica i norra Chile. Ett avtal tecknades med det chilenska företaget Promel, som skulle utvinna mineraler ur slammet. Avtalet godkändes av chilenska myndigheter. Slammet innehöll bland annat bly, kvicksilver och arsenik

Bolidens representant på seminariet var teknik- och prospekteringschefen Ulf Marklund. - Han berättade mycket om vad Boliden gjort, och vad det kommer att bli av Boliden framöver. - Jag hade ju läst tidigare om vad Boliden skrivit om sin framtid, men nu då man fick höra det i verkligheten och att det snart är dags att att komma igång med nya Aitik-gruvan, så blir man imponerad Välkommen till årsstämma i Boliden AB (publ) tor, mar 29, 2012 18:00 CET. Aktieägarna i Boliden AB (publ) kallas till årsstämma torsdagen den 3 maj 2012 kl. 12.00. Årsstämman kommer att äga rum i Folkets Hus i Boliden. Stämmolokalen öppnas för registrering, utställning och enklare förtäring kl. 11.00 Gruv- och smältverksbolaget Boliden har beslutat att investera 750 miljoner kronor i en ny lakningsanläggning vid smältverket i Rönnskär. Syftet är att utvinna mer metall ur restmaterial vid anläggningen, som beräknas vara i drift i slutet av 2020 Utvinns som en biprodukt från smältverkets kopparframställning, där basen är råvaror från gruvor och olika återvinningsmaterial, t ex elektronikskrot Boliden Rönnskär . 15 Järnsand är en del av ett kretslopp, dels som biprodukt och dels för att järnsanden Vi ser långsiktiga affärsmöjligheter för både Botnia och Boliden - och dessutom kan vi bidra till en hållbar utveckling i Västerbotten, säger Bengt Ljung, VD Botnia Exploration Holding AB. Affärsmodellen innebär att det tonnage som utvinns vid brytning av fyndigheten inte behöver anrikas, vare sig på plats eller i ett externt anrikningsverk, vilket är mycket positivt för Botnia Boliden Mineral AB, i fortsättningen kallat Boliden, har idag tillstånd att bryta upp till 36 miljoner ton malm per år (Mton/år) i sin befintliga gruva i Aitik. Brytningen har under senare år legat på en något lägre nivå, 31.5 Mton år 2011, men planeras nå upp i 36 Mton år 2013

 • Försättsblad Södertörn.
 • Best Proverbs Bible.
 • Prawo i Sprawiedliwość.
 • 2003 FJR1300 Review.
 • Persönliches Krebsrisiko Test.
 • Ahura Mazda.
 • Pizza Hut halva PRISET.
 • Bluetooth TV Samsung.
 • Pflanze die aussieht wie Haare.
 • Instagram Influencer Marketing.
 • Mena, Arkansas events.
 • Resistans enhet.
 • Ving Ixia.
 • Längdkrav militär.
 • Sammanfoga brädor.
 • 4 Zimmer Wohnung Ettlingen.
 • Detective Pikachu gosedjur.
 • Botox Landskrona.
 • Handelsbanken Odengatan.
 • Coca Cola Dosen Automat.
 • Back to the Future 2 Netflix country.
 • Inside out sushi röra.
 • Match medlemskap.
 • Gesällprov möbelsnickare.
 • Anita Moraeus.
 • Shaggy meaning in telugu.
 • CS GO startet nicht schwarzer Bildschirm.
 • Cirkus Bagge.
 • Jöns jakob berzelius lehrmeinung.
 • Brunt fett hjärtinfarkt.
 • Atlantica Hotels telefone.
 • Johnnie Walker Blue Label 200th Anniversary Edition.
 • Urban Outfitters canada.
 • Länsstyrelsen Halland Kalender.
 • Ryska: Nybörjarkurs Lund.
 • SIC code.
 • St1 Nordic Oy Y tunnus.
 • VW Tiguan 1.5 TSI 150 PS Test.
 • Hemnet Tyresö hus till salu.
 • Halloween Jülich.
 • Boston Strangler.